“Mimarlar İçin Doğal Taş Rehberi” yayımlandı

Nisan 10, 2023

“Mimarlar İçin Doğal Taş Rehberi” yayımlandı

“Mimarlar İçin Doğal Taş Rehberi” adlı kitabı STONELINE Yayınları yayımlandı.

Tanıtım bülteninden:

“Mimarlar İçin Doğal Taş Rehberi” doğal taşın yapıda kullanımına yönelik doğru taşın seçim kararıyla başlayan sürece ilişkin temel bilgiye ihtiyaç duyan mimarlar, içmimarlar, mühendisler, doğal taş uygulayıcıları, akademisyenler ve öğrenciler için bir başvuru kaynağı niteliğinde. “Hangi doğal taş nerede kullanılmalı?” sorusuna doğru cevabı vermeyi hedefleyen kitap, konusunda deneyimli mimar, akademisyen ve sektör uzmanlarınca kaleme alındı.

Doğal taşlar; yapılarda başlıca strüktür, döşeme ve kaplama elemanı olarak antik dönemden günümüze dek yaygın şekilde tercih edilen ve kullanılan en önemli yapı malzemesidir. Doğal taşlar sahip olduğu zengin tür, renk ve desen çeşitliliğinin yanında dayanıklılığı ve uzun servis ömürleri sayesinde yapıların mimari ve estetik kimliğine önemli değerler katmaktadır. “Mimarlar İçin Doğal Taş Rehberi” tarihten gelen referanslarla bir yapı malzemesi olarak doğal taşın mimarideki kullanımına yönelik ihtiyaç duyulabilecek temel bilgileri aktarmayı amaçlıyor.

“Mimarlar İçin Doğal Taş Rehberi”nde doğal taşın bloktan kaplamaya değin oluşum, üretim ve işlenme süreci; mimarlık tarihinde iz bırakmış önemli yapılar ve doğal taşın mimarlık tarihindeki yeri ve önemi; mimaride doğal taş seçim kriterleri; konuttan kamusal alana iç ve dış mekânda kullanım alanları; tasarım yöntem ve yapım ilkeleri; bozulma, temizlik ve koruma ilkeleri; sürdürülebilirlik açısından değerlendirilme yöntemleri ve ülkemizin doğal taş kaynaklarına ilişkin sayısal veriler ve daha fazlası uzmanlarınca kaleme alınmış metinler eşliğinde sunuluyor. “Doğal Taş Türleri” bölümünde ise yaygın olarak kullanılan farklı tür ve kökendeki doğal taşların örnekleri teknik özellikleriyle birlikte yer alıyor. Kitabın sonunda ise doğal taşlar ile ilgili teknik terimlerin açıklamalarını içeren kapsamlı bir sözlük yer alıyor.

Dr. O. Serkan Angı’nın editörlüğünü, Gülçin İpek’in yayın yönetmenliğini, Cem Günübek’in grafik tasarımını üstlendiği kitapta, doğal taşın seçiminden kullanımına dair süreci anlatan bilgiler Dr. O. Serkan Angı, Doç. Dr. Demet Arslan Dinçay, Prof. Dr. Genco Berkin, Doç. Dr. Deniz Aslan, Prof. Dr. A. Nil Türkeri, Y. Mimar Canan Baş, Prof. Dr. Seden Acun Özgünler tarafından kaleme alındı. STONELINE Yapı Ürünleri uzman ekibinden Evren İyigönül ve Nuray Saatçioğlu Uygur da uygulama deneyimlerini okuyucuyla paylaştı. Kitabın sonunda Prof. Dr. Emin Çiftçinin hazırladığı doğal taşlarla ilgili teknik terimlerin açıklamalarını içeren kapsamlı bir sözlük de yer alıyor.

Genel yayın yönetmenliğini Mimar Gülçin İpek’in yürüttüğü STONELINE Yayınları“Mimarlar İçin Doğal Taş Rehberi”ni konuya atılmış bir ilk adım olarak değerlendiriyor ve bu çalışmanın gelecek yeni baskılarında ihtiyaçlar ve öneriler doğrultusunda eklenecek yeni başlıklarla sürekli güncellenip geliştirilerek doğal taş literatüründeki önemli bir boşluğu doldurmasını hedefliyor.

STONELINE YAYINLARI Hakkında:

STONELINE Yapı Ürünleri, sosyal sorumluluk bilinciyle bir yayınevi kurarak bir yayın programı doğrultusunda yayımlanacak kitaplar aracılığıyla doğal taşı tanıtmayı, bu alanda literatürü zenginleştirmeyi, kaynak niteliği taşıyan akademik araştırmaları desteklemeyi hedefliyor. www.stoneline.com.tr

STONELINE Yayınları’nın ilk kitabı “Doğal Taş Cepheler / Planlama İlkeleri, Projeler ve Yapılar” 2022 yılında yayımlandı.

edebiyathaber.net (10 Nisan 2023)

Yorum yapın