“Medya ve Sol” yayımlandı

Mart 23, 2017

“Medya ve Sol” yayımlandı

MedyaveSol_KKKSavaş Çoban’ın derlediği “Medya ve Sol” Sel Yayıncılık etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Medyanın gündelik hayatımız üzerindeki hükmünü herhalde artık kimse inkâr etmeyecektir. “Güncel” makro gelişmelerden haberdar olma yönünde giderek genişleyen imkânlardan, mikro alanlarda kurulan kişisel ilişkiler ve kimliklere; her şey kuşatıcı bir kurum olarak medyanın dolayımından geçiyor.

Son zamanlarda objektif önermelerin geçerliliğini yitirdiğine, duyguların ve inanışların yükselişe geçtiğine işaret etmek için kullanılan “post-hakikat”, “alternatif olgular” gibi kavramsallaştırmalarla, kamuoyunu aydınlatıcı bir mecra olarak medyanın da defteri dürülüyor. İşte tam da böyle bir zamanda, medyanın mevcut hali ve alternatif bir medya yaratma imkânları üzerine düşünmek daha da önem kazanıyor.

Savaş Çoban’ın derlediği Medya ve Sol’a katkıda bulunan yazarlar, Marx’ın medyayı kavramaktaki gücünden iletişimin doğasına, medya endüstrilerinin rolünden toplumsal hareketlerin ortaya çıkmasında sosyal medyanın etkilerine dek medyanın çeşitli yönlerini farklı teorik yöntemlerle tartışmaya açıyor.

SAVAŞ ÇOBAN, 1975 yılında doğdu. Lisans öğrenimini Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nde, yüksek lisansını Yıldız Teknik Üniversitesi, Yabancı Dil Olarak Türkçe Anabilim dalında yaptı. Doktorasını Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Anabilim dalında tamamladı. Medya ve siyaset üzerine ulusal ve uluslararası dergilerde makaleleri yayımlanan Savaş Çoban “bağımsız araştırmacı” olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Yayınlanan çalışmaları şunlardır: Azınlıklar ve Dil (Su Yayınları, 2005), Hegemonya Aracı ve İdeolojik Aygıt Olarak Medya (Parşömen, 2013), Media’s Role in the Socialist Era (Amani International Publishers, 2013), Media and Left (Brill Pub., 2014/Haymarket Pub., 2016), Esra Arsan ile birlikte Medya ve İktidar (Evrensel Basım Yayın, 2014) Direnişten Komüne Gezi (Siyah Beyaz Yayınları, 2015). Ayrıca Yasemin İnceoğlu’yla birlikte derlediği kitaplar vardır: Azınlıklar, Ötekiler ve Medya (Ayrıntı, 2014), İnternet ve Sokak (Ayrıntı, 2015) ve Haber Okumaları (İletişim, 2016).

edebiyathaber.net (23 Mart 2017)

Yorum yapın