Masthead header

Lise ve üniversite öğrencileri için kısa öykü yarışması

Cumhuriyet ve Çankaya Gençlik Sanat Yarışmaları

“Lise ve Üniversite Öğrencileri İçin Kısa Öykü Yarışması Katılım Koşulları”

A- YARIŞMANIN AMACI

1. Lise ve üniversite çağındaki gençler arasında öykü yazanları özendirmek ve bu yapıtların Cumhuriyet gazetesi aracılığıyla geniş toplum kesimlerine duyurulmasını, okuyucu ile buluşturulmasını sağlamak.

2. Kısa öykü yazınına yeni, çağdaş, özgün yapıtlar kazandırmak.

3. Türkçeye seçkin örnekler kazandırmak, genel olarak hedef kitle olan lise ve üniversite öğrencilerinin eğitimine katkıda bulunmak.

4. Kültür, bilim, çağdaş düşünce ve gelişmeye açık yapıtların yazılmasını özendirmek.

B- YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI:

1. Öykü yarışmasının konusu serbesttir.

2. Kısa öykü yarışmasına Ankara il sınırları içindeki lise ve üniversitelerde okuyan öğrenciler katılabileceklerdir.

3. Yarışmacılar en çok üç öykü ile yarışmaya katılabilirler.

4. Yarışmaya katılacak öyküler en çok 3 bin vuruşluk metinlerden oluşacaktır.

5. Yarışmaya gönderilen yapıtlar hiçbir yerde tamamen veya kısmen yayımlanmamış olacak ve başka bir yayınevi ile yayımlanmak üzere bağlayıcı sözleşmeye tabi olmayacaktır.

6. Yapıtlar özgün olacak, herhangi bir eserden kopya bulundurmayacak, çağrışım yapmayacaktır.

7. Değerlendirmede konu ve anlatımın yanı sıra ileti, dil kullanımı, sözcük seçimi, tümce yapısı, düzeye uygunluk da göz önüne alınacaktır.

8. Seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.

9. Yarışmaya katılanlar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

C- YAPITLARIN YAYIMLANMASI:

1. Yarışmaya katılan yapıtlar ödül kazansın kazanmasın geri verilmez.

2. Yarışmaya katılan tüm eserler Çankaya Belediyesi ve Cumhuriyet gazetesince her türlü yayın organında yayımlanabilir.

3. Yayımlanan eserler için ayrıca bir telif ücreti ödenmez.

4. Cumhuriyet Ankara ekinde yayımlanan öykülerin tümü bir kitapçıkta toplanacak ve yapıtların sahiplerine 10’ar adet verilecektir.

D- DEĞERLENDİRME ve YARIŞMA TAKVİMİ

1. Yarışmaya gönderilen öyküler Cumhuriyet gazetesi tarafından saptanmış bir ön seçici kurul tarafından incelenir.

2. Ön seçici kurulca yayımlanmaya değer görülen eserler 1 Nisan 2012- 29 Ekim 2012 tarihleri arasında; lise katılımcılarından bir, üniversite katılımcılarından bir tane olmak üzere her hafta iki öykü Cumhuriyet gazetesinin Ankara ekinde yayımlanacaktır. Dolayısıyla, öykü yazmaya ilgi duyan gençler, yedi ay boyunca kendilerini sınama olanağı bulacaklardır.

3. Yarışmaya katılım süresi bu ilanın yayımlandığı gün başlamaktadır. Yarışmaya en son eser gönderim tarihi 29 Ekim 2012 tarihidir.

4. Yarışmaya gönderilen eserlerden Cumhuriyet gazetesinde yayımlanmayanlar elenmiş sayılacaktır.

5. Cumhuriyet Ankara ekinde yedi ay boyunca yayımlanan öyküler yarışma seçici kurulunca bir kez daha değerlendirilecek ve ilk beşe giren (lisede ayrı, üniversitede ayrı) öykülerin yazarları ödüllendirilecektir.

6. Yarışma seçici kurulu Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan yapıtlarla ilgili incelemesini 30 Kasım 2012 tarihinde tamamlayacak ve sonuçlar bu tarihte açıklanacaktır.

7. Seçici kurul üyeleri:

a) Alper Akçam

b) Eren Aysan

c) Funda Erkal (Çankaya Belediyesi adına)

ç) Işık Kansu (Cumhuriyet gazetesi adına)

d) Attila Şenkon

E- ÖDÜLLER:

Kısa öykü yarışması için ödüller aşağıdaki gibidir.

Lise öğrencileri               Üniversite Öğrencileri

Birincilik :                           2000 TL                                       3000 TL

İkincilik :                            1500 TL                                       2000 TL

Üçüncülük :                        1000 TL                                       1500 TL

Mansiyon :                          500 TL                                        1000 TL

Mansiyon :                          500 TL                                        1000 TL

F- YAPITLARIN TESLİMİ :

1. Her yapıt bilgisayarda Word belgesine yazılı halde CD’ye kayıtlı olarak teslim edilecektir.

2. Yazar, yarışmaya gönderdiği CD içine ve üzerine 5 harften oluşan bir Rumuz verecektir. CD üzerinde ve yapıtı içeren Word belgesinde Rumuz dışında herhangi bir işaret, yazı, kimlik vb. ibare olmayacaktır.

3. Yarışmaya katılanlar şartname ekinde verilen kimlik formu ve taahhütnameyi eksiksiz dolduracak ve imzalayacaktır. İç zarfın üzerine yalnızca yapıtlarında kullandığı rumuzu, yapıtın adını yazarak yapıtıyla birlikte teslim edecektir.

4. Yapıtlar bugünden başlayarak yarışmanın yazmanlığını yürütecek olan Ali Yazan’a elden teslim, iadeli taahhütlü posta veya kargo ile gönderilecektir. E-posta ile gönderiler kabul edilmeyecektir. Adresler:ankilan@cumhuriyet.com.tr, Ahmet Rasim Sokak No: 14, Çankaya/ANKARA

5. 29 Ekim 2012 tarihinden sonra gelecek yapıtlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

  • ismail gürbüz - 14/03/2013 - 09:18

    acık öretim olurmucevaplakapat

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r