Masthead header

Kurtul Gülenç, Habermas üzerine konuşuyor

Akbank Sanat, yeni sezonda “Kriz ve Kritik” temalı  “Felsefe Seminerleri” dizisine yeniden ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Kasım ayında başlayan ve Mayıs 2020 tarihine kadar sürecek olan seminerlerin moderatörlüğünü Emre Şan yapıyor. Aralık ayında Kurtul Gülenç’in konuk olacağı seminerin başlığı “Meşrutiyet Krizleri ve Tartışmacı Bir Filozof: Habermas”

Frankfurt Okulu’nun teorik ve politik projesinin (Eleştirel Teori’nin) merkezinde kritik kavramının dönüşümü yatar. Kant’ın özü itibarıyla otonomiye hizmet eden kritiği Eleştirel Teori tarafından dönüştürülerek insanın pratiğine yaklaştırılmış, Batı düşüncesinde Kant’ın başlattığı devrim sürdürülmüştür. Frankfurt Okulu’nun yaşayan temsilcisi Jürgen Habermas bu geleneği sahiplenerek ileri endüstri toplumlarının yaşadığı meşruiyet krizlerine kritik kavramının farklı açılımları ve imkânları çerçevesinde yanıt aramış ve bu süreçte hocası Adorno’dan Gadamer’e, Rawls’dan Derrida’ya pek çok düşünürle farklı konu ve tartışma bağlamlarında karşılaşmıştır. Konuşmada Habermas’ın meşruiyet krizlerine yönelik olumlayıcı kritiği ve arayışı tarihsel ve teorik arka plan eşliğinde analiz edilecek ve tartışılacaktır.

Seminerlerin amacı, modern ve çağdaş felsefenin kimi figürlerini aynı kökten gelen kriz ve kritik kavramları etrafında tartışmak. Kriz üzerine felsefi düşünüm anlamında kritik, kaçınılmaz olarak felsefenin bizzat kendisi, statüsü, kendi krizini betimleme imkânı ve bu krize çare olma becerisi üzerine düşünüme yol açar.  Seminerlerin öncelikli hedefi, felsefedeki kritik geleneğinin çağdaş örneklerine yakından bakmak, bunların ne tür düşünsel ve toplumsal krizlere cevap vermeye çalıştığını araştırmak.

Ücretsiz olarak izlenebilecek seminer dizisi Mayıs sonuna kadar devam edecek.

Kurtul Gülenç 1997 yılında girdiği Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’ndeki lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 2005 yılında yine aynı üniversiteden yüksek lisans, 2010 yılında da Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden doktora derecelerini aldı. Gülenç’in Marksizmde Ahlak Tartışmaları: Adalet, Özgürlük, Mutluluk (Tekin Yayınları, 2016), Frankfurt Okulu (Ayrıntı Yayınları, 2015) ve Önder Kulak ile birlikte kaleme aldığı Marx ve Sonrası (İthaki Yayınları, 2017) adlı telif kitaplarının yanı sıra Ahu Tunçel ile birlikte editörlüğünü yaptığı Siyaset Felsefesi Tarihi – Platon’dan Zizek’e (Doğu Batı Yayınları, 2013) ve Özlem Duva ile birlikte yayına hazırladığı Yargıya Felsefeyle Bakmak (YKY, 2016) adlı çalışmaları da bulunmaktadır. Çalışma ve ilgi alanları toplum ve politika felsefesi, sosyal bilimler felsefesi, Frankfurt Okulu ve Aydınlanma felsefesidir

Felsefe Seminerleri Dizisi

“Kriz ve Kritik”

Kasım 2019 – Mayıs 2020

Moderatör: Emre Şan

Yer: Akbank Sanat

 Seminer Programı: 

12 Aralık 2019 Perşembe, 18:30

Konuşmacı: Kurtul Gülenç

“Meşrutiyet Krizleri ve Tartışmacı Bir Filozof: Habermas”

 16 Ocak 2020 Perşembe, 18:30

Konuşmacı: Zeynep Talay Turner

“Nietzsche’nin Tarih Yazımı Eleştirisi ve Aktif Unutma Övgüsü” 

27 Şubat 2020 Perşembe, 18:30

Konuşmacı: Emre Şan

“Fenomenolojik Bir Sorun Olarak Kriz: Anlam, Eylem ve Olay” 

26 Mart 2020 Perşembe, 18:30

Konuşmacı: Besim F. Dellaloğlu

“Kriz, Kritik, Kriter: Kültür ile Medeniyet Arasında Geçişler” 

9 Nisan 2020 Perşembe, 18:30

Konuşmacı: Zeynep Gambetti

“Şimdiciliğin Eleştirisi: Zaman Algısı ve Kriz” 

14 Mayıs 2020 Perşembe, 18:30

Konuşmacı: Ferda Keskin

“Tarihsel Ontoloji Olarak Kritik”

edebiyathaber.net (4 Aralık 2019)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r