Kürt Edebiyatı’nın Yunus Emre’si Feqiyê Teyran’ın bütün şiirleri Türkçede

Ekim 20, 2021

Kürt Edebiyatı’nın Yunus Emre’si Feqiyê Teyran’ın bütün şiirleri Türkçede

Feqiyê Teyran’ın bütün şiirlerinden oluşan “Dîwan” Ali Karadeniz çeviriyle Nûbihar Yayınları tarafından yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Nûbihar Yayınları tarafından daha önce Kürtçe Divanlar serisinde sadece Kürtçe yayınlanan Feqiyê Teyran’ın bütün şiirleri Ali Karadeniz’in çevirisiyle şimdi Nûbihar Yyaınları etiketiyle Türkçede.

Kitapta karşılıklı sayfalarda önce şiirin orjinali olan Kürtçe yer almakta, karşı sayfasında da Türkçe çevirisi yer almaktadır. Bu sayede şiiri ve çevirisini mukayese etmek isteyenlere de yeni bir olanak yaratılmıştır.

Çevirmen Ali Karadeniz eserden beklentisini şu şekilde aktarmaktadır: “Temenni olunur ki okurlar bu çeviri sayesinde hem bir şairi, hem yaşadığı dönemi gözlemleme fırsatı bulurlar. Çünkü edebi metinler bir dönemin ve bir toplumun yaşam şeklini, o topluun duygu ve düşünce yapısını anlamak için sağlam ve doğru kaynaklardır. Öte yandan bu çeviriler aracılığıyla, İslamî düşüncenin etkisiyle yazılmış klasik Türk ve Kürt edebiyatlarının taşıdıkları benzerlikleri gözlemlemek için de iyi birer imkândırlar”

Karadeniz çeviri yöntemi hakkında bunları aktardı: “Bu çeviride mümkün derecede mısraların Türkçe ifade duygusunu ve biçimini yansıtmasına gayret edildi. Büyük oranda orijinal metni olduğu gibi yansıtmak düşüncesiyle kelime kelime çeviri yolu seçildi. Ancak anlaşılmayı zorlaştıracak hâllerde ise mana çeviri tercih edildi. Okurun anlamasına yardımcı olmak amacıyla bazı kavramlar, şahıslar ve kelimeler hakkında açıklayıcı notlar hazırlandı ve dipnotta verildi. El yazma nüshada okunamayan mısralar (…) ile gösterildi.”

Ciltli ve özel baskı olan kitap 454 sayfadan oluşmaktadır.

https://www.nubihar.com/detail/84-feqiye-teyran-kurtce—turkce

Çevirmen

Ali Karadeniz Mardin’de doğdu (1968). Yazar, çevirmen, TV program hazırlayıcısı ve sunucusu. İlk ve orta öğrenimini Mardin’de, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde, yüksek lisans eğitimini Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bilim Dalı’nda tamamladı. Uzun süre yayıncılık sektöründe grafiker, redaktör ve editör olarak çalıştı. Kültür, sanat, edebiyat, dil ve düşünce içerikli Türkçe ve Kürtçe makalaler dışında, Farsça, Arapça ve İngilizceden Kürtçeye şiir ve hikâye çevirileri yapıp yayınladı. Bugüne kadar kültür-sanat ve aktüel içerikli canlı televizyon programları hazırladı ve sundu.

Yayınlanmış kitap çalışmaları: Teyrê Xerîb (Çocuk hikâyesi, Xurşîd Rûşen adıyla, Nûbihar Yayınları) Kelîle û Dimne (2003, Beydaba, Arapça’dan Kürtçeye çeviri, Nûbihar Yayınları), Dewleta Osmanî û Neteweperwerên Kurd (2012, Hakan Özoğlu, Türkçeden Kürtçeye çeviri, Kitap Yayınları), Hakkârili Pertev Bey Divân’ı (2019, Kürtçeden Türkçeye çeviri, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı). Elinizdeki Feqiyê Teyran Divanı’nın Türkçe çevirisi, yazarın son çalışmasıdır.

edebiyathaber.net (20 Ekim 2021)

Yorum yapın