Küresel finansal çılgınlık ve etkileri

Ağustos 1, 2023

Küresel finansal çılgınlık ve etkileri

Greta R. Krippner Neoliberal Finansallaşmanın Politik Kökenleri VakıfBank Kültür Yayınları tarafından Ahen Yağan çevirisiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden:

VakıfBank Kültür Yayınları, son otuz yılda ABD ekonomisinde finansın yükselişinin politik sosyolojisinin incelendiği “Neoliberal Finansallaşmanın Politik Kökenleri” kitabını Türkçeye kazandırdı.

VakıfBank Kültür Yayınları’nın (VBKY) iktisat dizisi genişliyor. Ekonomik sosyolojisi, siyaset sosyolojisi ve hukuk sosyolojisi üzerine çalışan sosyoloji profesörü Greta R. Kripper’ın “Neoliberal Finansallaşmanın Politik Kökenleri” adlı eseri yayımlandı. Geçtiğimiz otuz yılda ABD ekonomisinde finansın yükselişinin politik sosyolojisinin ele alındığı eser Ahen Yağan çevirisiyle ve M. Fatih Karakaya editörlüğünde Türkçeye kazandırıldı.

VBKY’nin Türkçede ilk kez okura sunduğu kitapta, Greta R. Kripper dünyada yaşanan finansal çılgınlığın, panik ve çöküşlerin temeline inerek finansallaşmayı tarihsel sosyolojinin perspektifinden okumak isteyenlere pencere açıyor. Kitap, “Finansallaşma Nedir?”, “ABD’de Finansal Kuralsızlaşmanın Sosyal Politikası”, “Reagan Yönetimi Küresel Ekonomiyi Keşfediyor”, “Amerikan Para Politikasının Oluşumu” başlıklı bölümlerden oluşuyor.

Eser, 1970’lerde politikacıların karşılaştığı bir dizi politik, ekonomik ve toplumsal ikilemler üzerinden ABD ekonomisinin finansallaşma sürecinin izini sürüyor. Michigan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü akademisyenlerinden Krippner, finansallaşma ile son birkaç on yılda ABD ekonomisinde finansal faaliyetlerin giderek daha baskın hâle geldiği geniş tabanlı bir dönüşüme atıfta bulunuyor. Kitapta, devletin, 1960 sonları ve 1970’lerdeki kriz koşullarından kurtulma çabalarının ABD ekonomisinde finans sektörüne yönelişin tohumlarını nasıl ektiği vurgulanırken, finansallaşma konusunda mevcut görüşlere de alternatif bir bakış açısı sunuluyor.

Kitaptan

“Finansallaşma üzerine son bakış açısı finans sektörüne yönelişi daha tarihsel dönemlere işaret eden terimlerle değerlendiren ve onu sermayenin küreselleşmesine benzer bir kapitalist gelişme aşaması olarak yorumlayan Marksist ve dünya sistemleri kuramlarıyla temsil edilir. Bu literatür, devlet eylemlerinin etkileşimini ve finans sektörüne olan yönelişi şekillendirme sürecinde alınan katı stratejik kararları yakalamada daha başarılıdır, ancak çözümlemelerini o kadar yüksek bir soyutlama düzeyinde yapar ki diğer yaklaşımlarda bulunan mekanizmalar burada gözden kaçar.”

Greta R. Krippner kimdir?

Michigan Üniversitesi’nde sosyoloji profesörüdür. Lisans derecesini Berkeley’deki California Üniversitesi’nden Siyaset Bilimi alanında, doktorasını ise Princeton Üniversitesi’nden Sosyoloji alanında almıştır. Krippner’ın araştırma alanları ekonomi sosyolojisi, siyaset sosyolojisi ve politik ekonominin kesiştiği noktada yer almaktadır. Çalışmaları finansallaşma ve sosyal refah devleti arasındaki ilişkiye, ekonomi politikası siyasetine ve Amerika Birleşik Devletleri’nde neoliberalizmin yükselişine odaklanmıştır. Aralarında “Capitalizing on Crisis “in de bulunduğu çok sayıda etkili kitap yayımlamıştır: The Political Origins of the Rise of Finance (2011) ve The Fissured Workplace: Why Work Became So Bad for So Many and What Can Be Done to Improve It (2014). Ayrıca finansal düzenleme politikaları, ekonomi politikalarının oluşturulmasında çıkar gruplarının rolü ve ekonomik yeniden yapılanmanın işçiler ve aileler üzerindeki etkisi gibi konularda çok sayıda makale ve kitap bölümü yazmıştır. Krippner, Amerikan Sosyoloji Derneği’nin Ekonomi Sosyolojisi kısmının En İyi Makale Ödülü de dâhil olmak üzere çeşitli ödüllerin sahibidir.

edebiyathaber.net (1 Ağustos 2023)

Yorum yapın