Kültürel Miras ve Dijitalleşme Sempozyumu gerçekleştirildi

Mayıs 16, 2012

Kültürel Miras ve Dijitalleşme Sempozyumu gerçekleştirildi

Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi tarafından, InterPARES Projesi Türkiye Direktörü Doç. Dr. Özgür Külcü ve SALT'ın katkılarıyla hazırlanan “Dijital Dünyada Kültürel Mirasın Yönetimi ve InterPARES3 Projesi Uluslararası Sempozyumu” 10-11 Mayıs 2012 tarihleri arasında, İstamnbul’da SALT Galata ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Başta British Columbia Üniversitesi Arşivcilik Bölümü Başkanı ve InterPARES Projesi Direktörü Profesör Dr. Luciana Duranti olmak üzere Brezilya, Güney Kore, İtalya, İspanya, Kanada ve Türkiye'den seçkin akademisyen ve uzmanların katıldığı sempozyumda; kültürel miras niteliğindeki kaynakların dijitalleştirilmesi, dijital ortamda özgünlüğü, güvenilirliği ve bütünlüğünün sağlanması, kayba uğramadan uzun süre korunması ve kullandırılması üzerine görüş, öneri ve çalışmalar  paylaşıldı.

Sempozyumda aynı zamanda; 1996 yılından bu yana, on dört ülkenin katkılarıyla yürütülen, InterPARES Projesi’nin (Elektronik Sistemlerde Belgelerin Özgünlüğünün Korunması Üzerine Uluslararası Araştırma Projesi) 3. aşaması final toplantısı da gerçekleştirilerek, projeninin sonuçları paylaşıldı.

Ülkemizde kültürel mirasın korunması ve dijital uygulamalar konusundaki çalışmalar yürüten kişi ve kurumların, farklı ülkelerdeki deneyimlerle buluşması açısından değerli olanaklar sunan sempozyum süresince;  çeşitli panel, konferans ve firma sunumları gerçekleştirildi, ulusal ve uluslararası kurumlarca gerçekleştirilen uygulama örnekleri paylaşıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Mehmet Manyas, “kültürel mirasın geleceğe aktarılmasının temel bir sorumluluk olarak kabul edildiğini” belirterek, “dijitalleştirme çalışmalarının bu sorumluluğun yerine getirilmesinde  değerli olanaklar sunduğunu, bu sempozyumdaki bilgi ve deneyim paylaşımlarının Türkiye’de konuyla ilgili bilgi birikimi ve bilincin gelişmesine katkıda buılunacağını” söyledi.

edebiyathaber.net (16 Mayıs 2012)

Yorum yapın