Kültür Sanat Gazetecileri Platformu kuruldu

Nisan 3, 2018

Kültür Sanat Gazetecileri Platformu kuruldu

Kültür Sanat Gazetecileri ve Dostları Platformu, bütün sanat disiplinlerinde çalışan, üreten tüm emekçileri platformun çatısı altında birleşmeye davet ediyor. Platform, kültür gazeteciliğinin, sanat yazarlığının görünürlülüğünü artırmak, sanat kültürü alanında faaliyet gösteren gazeteci ve yazarların mesleki eğitim imkanlarını çoğaltmak, sanat kültürü üzerine düşünen, yazan, haber ve program yapan yazar ve gazetecileri kapsayacak bir bilgi/deneyim paylaşım ortamı oluşturmak, kültür-sanat kurumlarına, bu kurumların bünyesinde veya bu kurumlar için çalışan kişi ve kuruluşlara, kültür etkinliklerine ve platformlarına profesyonel destek verme amacını güdüyor. Kültür Sanat Gazetecileri ve Dostları Platformu’nun kurucularından Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (TEB) Başkanı Ragıp Ertuğrul, çalışmaları yürütürken sanat kültürü alanında aralarında Tamer Levent, Deniz Kavukçuoğlu, Zeynep Oral, Ataol Behramoğlu, Seçkin Selvi, Sadık Aslankara, Nemika Tuğcu, Prof. Bengi Bugay’ın da yer aldığı ustalara danıştıklarını söylüyor. Ertuğrul, platformun bir meslek birliği mi yoksa bir dernek kimliğiyle mi ilerleyeceği konusunda ise “Çalışmalarımızı bu konunun bilirkişileriyle tartışıyoruz. Hedefimiz bir tabela sivil toplumu örgütü olmak değil, etkin, dinamik, güçlü, mesleğin gereklerini ve haklarını temsil eden bir organizasyon kurmak” diyor. Ertuğrul, sanatın, toplumsal barışı ve uzlaşı kültürünü tesis etmenin ve yerleştirmenin anahtarı olduğuna, toplumun kültürel, sosyolojik ve estetik olarak gelişiminin temelinde sanat kültürünün yattığına inandığını belirterek “Bu nedenle toplumun her bireyi sanatın tüm kollarına kolaylıkla erişme ve izleme, kültür alanındaki gelişmeleri ve sanat haberlerini takip edebilme hakkına eşit olarak sahip olmalı, sanatçının ve gazetecinin özgür ve eleştirel düşünmesi, düşüncesini sanat ve yazı yoluyla ifade etmesi engellenmemeli” diye vurguluyor.

Peki, bu platform aracılığıyla neler yapılacak? Ertuğrul şöyle yanıtlıyor: “Kaos içindeyken sanat kültürü alanını sahiplenmek ve korumak için sanat kültürü alanındaki gündem konularını belirlemek, bu alanın çalışanlarını bir araya getirmek, medyanın güçlendirilmesi için fikir birliği yapmak, sanat yaratıcıları ile eleştirmenler arasında güçlü bir köprü oluşturmak, iletişim fakültelerinde kültür sanat gazeteciliğine özendirecek çalışmalar yapmak, medya kanallarına içerik sağlamak, sanat kültürü alanındaki sponsorlukların yaygınlaşması için çalışmak gibi yoğun bir ajandamız var.”

Açık çağrı

Ragıp Ertuğrul şu çağrıda bulunarak sözlerine son veriyor: “İster ana akım medyada, ister bağımsız kanallarda isterse dijital mecrada yer alıyor olsun; çağdaş sanat, resim, heykel, edebiyat, tiyatro, sinema, müzik, dans, fotoğraf gibi bütün sanat disiplinlerinde çalışan, üreten tüm emekçileri, bu platformun çatısı altında birleşmeye davet ediyoruz.”

Kaynak: Cumhuriyet (3 Nisan 2018)

Yorum yapın