Kristal Kelepçe Polisiye Edebiyat Ödülleri’ne başvurular açıldı

Ocak 13, 2023

Kristal Kelepçe Polisiye Edebiyat Ödülleri’ne başvurular açıldı

Türkiye Polisiye Yazarları Birliği Kristal Kelepçe Polisiye Edebiyat Ödülleri’ni düzenliyor.

Katılım koşulları

1- KRİSTAL KELEPÇE YILIN POLİSİYE ROMANI ÖDÜLÜ

Kristal Kelepçe Yılın Polisiye Romanı Ödülü, polisiye edebiyatı alanında özgün eser üreten yazarların yeni yayın döneminde (01 Temmuz 2022–30 Haziran 2023) Türkçe dilinde basılıp yayımlanmış ve ödüle aday gösterilmiş telif (çeviri olmayan) eserleri arasından seçilen bir esere verilir.

Aday gösterilen eserler ilgili dönemde (01 Temmuz 2022–30 Haziran 2023) fiziksel kitap olarak ilk defa yayımlanmış (daha önceki yıllarda aynı ya da başka isimle veya başka yayınevlerinde yayımlanmamış), roman türünde ve ilgili meslek birlikleri tarafından norm olarak kabul edilmiş polisiye vasfı taşıyan roman niteliğinde (Ek – 3) olmalıdır.

Her yazar ilgili dönemde yalnızca bir romanıyla değerlendirmeye katılabilir.

2- KRİSTAL KELEPÇE YILIN POLİSİYE ÖYKÜ KİTABI

Kristal Kelepçe Yılın Polisiye Öykü Kitabı Ödülü, polisiye edebiyatı alanında özgün eser üreten yazarların 01 Temmuz 2022–30 Haziran 2023 tarihleri arasında Türkçe dilinde basılıp yayımlanmış ve ödüle aday gösterilmiş telif (çeviri olmayan) eserleri arasından seçilen bir esere verilir.

Aday gösterilen eserler ilgili dönemde (01 Temmuz 2022–30 Haziran 2023) fiziksel kitap olarak ilk defa yayımlanmış (daha önceki yıllarda aynı ya da başka isimle veya başka yayınevlerinde yayımlanmamış) (öykü kitaplarındaki öykülerin biri, birkaçı veya tümü basılı veya elektronik dergilerde ya da başka mecralarda daha önce yayımlanmış olabilir), öykü kitabı türünde ve ilgili meslek birlikleri tarafından norm olarak kabul edilmiş polisiye vasfı taşıyan öykülerden oluşmuş kitap niteliğinde olmalıdır.

Her yazar ilgili dönemde yalnızca bir öykü kitabıyla değerlendirmeye katılabilir.

Polisiye vasfına haiz öykü derlemeleri de ödüle aday gösterilebilir. Bu tip eserlerin ödüle layık bulunmaları durumunda ödül, eserin yayıncısı veya editörüne verilecektir.

Aday Eserlerin Gönderimi: Kristal Kelepçe ödüllerine aday gösterilecek eserlerin -Roman kategorisi için 10’ar, -Öykü Kitabı kategorisi için 5’er nüshası Güzelbahçe PTT Şubesi, 35310, Güzelbahçe, İzmir adresine Algan Sezgintüredi adına posta yoluyla gönderilmeli ve gönderimin yapıldığı, [email protected] adresine e-posta yoluyla bildirilmelidir.

Başvurular (kitap gönderimi) en geç 30 Haziran 2023 tarihine kadar yapılmalıdır. Gönderimlerde posta sisteminden kaynaklanabilecek gecikmeler göz önünde bulundurulmalıdır.

Aday eserler, TPYB Olağan Genel Kurulu sırasında belirlenmiş jüriler tarafından okunur ve değerlendirilir. Jüriler, TPYB YK tarafından belirlenecek 2023 Olağan Genel Kurulu tarihinden iki hafta önce toplanarak Kristal Kelepçe Yılın Polisiye Romanı Ödülü ve Kristal Kelepçe Yılın Polisiye Öykü Kitabı Ödülü’ne ne layık görülen eserleri belirlerler.

Metin net uzunluğu (Uluslararası Standart) asgarî 25.000 sözcük (yaklaşık 130 kitap sayfası) olan, mantıklı ve tutarlı bir suç kurgusu (olay örgüsü) içeren, içeriksel sorunları (hataları) bulunmayan ve bölümleri mantıklı, somut, anlaşılır dilde ifade edilmiş olan, anlatımı tatmin edici bir sonuca bağlanan edebiyat eseri ‘Polisiye Vasfı Olan Roman’ olarak tanımlanmıştır.

Aday eserler suç unsuru içermeli, suçla ilgili bir konuya sahip olmalı ve çözülecek bir gizem içermelidir. Suç unsuru yüzeysel olmamalı, ön plan suç üzerine olmalıdır. Kurgu dışı eserler ve yukarıda belirtilen kıstaslar uyarınca polisiye vasfı taşımayan korku/gerilim/fantazya/bilimkurgu türleri değerlendirmeye dâhil edilmeyecektir.

edebiyathaber.net (13 Ocak 2023)

Yorum yapın