Kısa Klasikler dizisi iki yeni eserle büyüyor: Demokratik Zorbalık ve Yürümek

Haziran 21, 2019

Kısa Klasikler dizisi iki yeni eserle büyüyor: Demokratik Zorbalık ve Yürümek

Kısa Klasikler dizisinin yeni kitapları “Demokratik Zorbalık” ve “Yürümek” Can Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Demokratik Zorbalık

“Despotizmden bilhassa demokratik çağlarda korkmalı.”

Tocqueville, siyaset felsefesinin temel metinlerinden biri olan bu kitabında, eşitlikle özgürlük arasındaki dengeyi ve gücün tek elde toplanmasının sakıncalarını tartışıyor.

Fransız hukukçu, düşünür ve tarihçi Alexis de Tocqueville’in 1835 ve 1840’ta iki cilt halinde yayımlanan Amerika’da Demokrasi başlıklı çalışması, siyaset bilimi literatürünün kanonik eserlerinden biridir. Demokratik Zorbalık kitabı, Amerika’da Demokrasi’nin “Demokratik Duyguların ve Düşüncelerin Siyasal Topluma Etkisi Üzerine” başlıklı dördüncü ve son bölümünden oluşuyor. Tocqueville, bu ülkenin toplumsal yapısı ve genç Amerikan demokrasisinin siyasal sistemi üzerine yaptığı gözlem ve incelemeler ışığında “yaşlı Avrupa”da yaşanan siyasi gelişmeler, kamu yönetimi sistemleri, güncel sorunlar ve çözüm yolları üzerine karşılaştırmalı bir çözümlemeye girişir.

Düşüncesinin temel eksenini liberalizmin ön plana çıkardığı özgürlükle, sosyalizmin temel aldığı eşitlik kavramları arasında bir denge kurma çabası oluşturur. Düşünürün o dönemde ortaya attığı sivil toplum destekli katılımcı demokrasi modeli, çağdaş demokrasi anlayışının kurucu öğelerinden biridir.

Yazarın bu katkıları, çağdaş demokrasilerin yaşadığı sorunlarla yeniden güncellik kazanmıştır. Tocqueville’in düşüncesinin temel eksenini özetleyen bu kitap, bugün belki çok kullanılmaktan içi boşalmış bazı kavramların kökenini hatırlatarak günceli anlamlandırmamıza ve güncel sorunlarla ilgili tartışmalara katkıda bulunacaktır.

#dünyaklasikleri #demokrasi #çağdaştoplum #eşitlik #liberalizm #siviltoplum #siyaset #kamuyönetimi

Çevirmen: Ebru Erbaş

Kapak İllustrasyonu: Yaren Yavuz

ALEXIS-CHARLES-HENRI CLÉREL DE TOCQUEVILLE, 1805’te Fransa’da Normandiyalı soylu bir ailede dünyaya geldi. Metz Koleji’nde Hukuk okudu. Versailles’da sulh yargıcı olarak göreve başladı. Bakanlığın görevlendirmesiyle cezaevi sistemini incelemek üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti, dönüşünde arkadaşı Gustave de Beaumont’la birlikte “Amerika Birleşik Devletleri’nde Ceza ve İnfaz Sistemi ve Bunun Fransa’da Uygulanması” adlı raporu yayımladı. Ancak asıl incelemek istediği konu Amerika’daki siyasi sistemdi. Bu yolculuk dönüşü 1835-1840 yıllarında iki cilt olarak kaleme aldığı, genel olarak demokrasinin erdemlerini, risklerini, dinamiklerini çözümlediği Amerika’da Demokrasi isimli çalışmasıyla büyük bir başarı kazanmanın yanı sıra modern toplumun ve siyaset biliminin öncü düşünürü oldu. 1939’da Valognes bölgesi milletvekili olarak parlamentoya girdi, kral karşıtı liberal cephede yer almakla birlikte tarafsız konumunu korudu.1849’da geçici Borrot hükümetinde dört ay süreyle dışişleri bakanlığı yaptı. Napoléon’un darbesi sonrası siyasetten uzaklaştı. Hayatının son beş yılında Fransız Devrimi’nin sebep ve sonuçlarını incelediği ikinci büyük eseri Eski Rejim ve Devrim’i yazdı.1859’da ölen düşünür, tarihçi ve siyaset adamı Tocqueville modern toplumu mercek altına alan ilk düşünürlerden biridir.

EBRU ERBAŞ, İstanbul’da doğdu. Notre Dame de Sion Fransız Lisesi’nin ardından Marmara Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Ka­ mu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 1991’den beri çevirmenlik ve editörlük yapıyor, Atiq Rahimi’nin Kahrolsun Dostoyevski isimli romanıyla, eserin yanı sıra çeviriye de verilen 2014 NDS Edebiyat Ödülü’nü yazarla paylaştı. Türkçeye kazandırdığı diğer eserler arasında Irène Némirovsky’nin Pazar Günleri isimli öykü seçkisi, Romain Puertolas’ın Bir Ikea Dolabında Mahsur Kalan Hint Fakiri’nin Olağanüstü Yolculuğu ve Eyfel Kulesi Kadar Kocaman Bir Bulutu Yutan Küçük Kız romanlarıyla, Goncourt Ödüllü yazar Mathias Énard’ın Mıntıka ve Pusula isimli yapıtları da bulunmaktadır. Ebru Erbaş aynı zamanda Kartal Belediye Plajı ve Mandalina Bahçeleri isimli çocuk kitabının da yazarıdır.

Yürümek

“Yürümek bir sanattır.”

19. yüzyılın en ünlü doğa tutkunu, şair ve felsefecilerinden biri olan Thoreau’dan, doğada yürümenin felsefesi üzerine şiirsel bir metin.

19. yüzyıl Amerika’sının önemli entelektüellerinden, ilk çevreci aktivist diyebileceğimiz Thoreau’nun Excursions(Gezintiler) adlı yapıtından seçtiğimiz birbirini tamamlayan üç denemesi “Yürümek”, “Bir Kış Yürüyüşü”, “Gece ve Ay Işığı” ayrıntı ustası bir münzeviden yürümenin felsefesi üzerine bir ders. Yürüyüşü fiziksel bir eylemden çok soylu bir sanat, kişinin içsel dünyasında gerçekleştirdiği yabanıl bir gezinti olarak nitelendiren yazar, bir yandan da kapitalizmin “medenileştirdiği” insanların doğayla ilişkilerine keskin eleştiriler yöneltiyor. Doğanın donanımlı, tarafsız bir öğretmene dönüştüğü bu metinlerde okuru dingin bir kış sabahına uyandırıp bir kutup gününde ormanın içinden, donmuş nehirlere, kuytu vadilere, buz tutmuş çayırlara, düşman filolarıyla çarpışan aya, kısacası kendi deyimiyle “ilkel bir çağın saflığı”na doğru bir gezintiye çıkarıyor.

“Doğanın farklı itkiler üflediği biridir o, ki sanırım bunların arasında bazı gizleri de var.”

Virginia Woolf

#dünyaklasikleri #amerikanklasikleri #yürümeninfelsefesi #dışarısı #sessizlik #yaban

Çevirmen: Selçuk Işık

Kapak İllustrasyonu: Eda Çağıl  Çağlarırmak

HENRY DAVID THOREAU, 1817’de Massachusetts, Concord’da doğdu. Harvard Üniversitesi’nden mezun oldu, devlet lisesinde ders vermeye başladı. Öğrencilere fiziksel ceza vermeyi reddettiği için kısa süre sonra istifa etti. Ailesinin kurşunkalem fabrikasında çalışmaya başladı. Amerikan “aşkıncılığı”nın önemli temsilcilerinden Ralph Waldo Emerson’ın yeğenlerine ders vermeye başladı. 1845’te Emerson’nın Walden Gölü yakınlarındaki arazisinde kendine bir baraka  inşa ederek orada yaşamaya başladı. Bu deneyimden yola çıkarak 1854’te yayımlanan ve yürümek üzerine bir felsefe metin olma niteliği taşıyan Walden ya da Ormanda Yaşam’ı kaleme aldı. Meksika-Amerika Savaşı’nı ve köleliğin kaldırılmamasını protesto ederek vergi ödemediği için barakasında tutuklanarak hapse atıldı. Bu deneyimin ardından da, Gandi’den Martin Luther King’e birçok lideri derinden etkileyen ve siyasi literatüre aynı adlı kavramı kazandıran Sivil İtaatsizlik isimli adlı yapıtını yazdı. 1837-1861 yılları arasında kesintisiz tuttuğu günlükleri ölümünden sonra 16 cilt halinde yayımlandı. Bir düşünür, biliminsanı ve doğa gezgini olan yazar 1862’de Condord’da öldü.

SELÇUK IŞIK, Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü mezunudur. İngiliz komünist tarihçi Ernie Trory’nin İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya’nın doğu bölümünde sosyalizmin kurulmasını ele aldığı, Yazılama Yayınevi’nden basılan Almanya’da Sosyalizm adlı kitabın çevirmenidir. 2014’ten bu yana, soL Haber Portalı’na düzenli olarak çevirmenlik yapmaktadır.

Kısa Klasikler dizisinin diğer kitapları:

Lev Tolstoy: Polikuşka; Gustave Flaubert: Saf Bir Yürek; Platon:  Kriton ya da Görev Üstüne; John Stuart Mill: Düşünce ve Tartışma Özgürlüğü Üzerine; Anton Çehov: Altıncı Koğuş; Herman Melville: Kâtip Bartleby.

edebiyathaber.net (21 Haziran 2019)

Yorum yapın