“Kentiçi Tarım Alanları: Osmanlı İstanbulu’nda Bostanlar ve Bahçıvanlar” semineri 11 Ekim’de

Eylül 9, 2017

“Kentiçi Tarım Alanları: Osmanlı İstanbulu’nda Bostanlar ve Bahçıvanlar” semineri 11 Ekim’de

MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Çarşamba Seminerleri kapsamında Ayşe Nur Akdal “Kentiçi Tarım Alanları: Osmanlı İstanbulu’nda Bostanlar ve Bahçıvanlar” başlıklı sunumunu 11 Ekim 11.00’de yapacak.

Lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde 2012 yılında tamamlamış olan Akdal, Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nden “Osmanlı İstanbulu’nun İaşesi: Onyedinci ve Ondokuzuncu Yüzyıllar Arasında İstanbul Bostanları” başlıklı tezi ile 2016 yılında mezun oldu. Kent tarihi, kent-kır ilişkisi, kent içi tarım, coğrafya ve sosyo-ekonomik tarih ilgilendiği başlıca çalışma konularıdır. Ayşe Nur Akdal’ın #ekoloji teması ile yapacağı sunumunun tanıtım metninden;

“Bu çalışma son dönemlerine kadar Osmanlı İstanbulu’nun ayrılmaz bir parçası olan bostanları ve buralarda çalışan bahçıvanları konu almaktadır. Çalışmada bostanların yerleri, fiziksel özellikleri ve yetiştirilen ürünlerin yanı sıra, mülkiyet yapıları, kimler tarafından işletildikleri ve kimlerin çalıştığı ile ilgili bilgiler birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanılarak incelenmektedir. Ayrıca bostanların, kentin iaşesindeki rolü ve önemi de ortaya konulmaktadır.

Çalışma arşiv materyalleri ışığında, dönemin kent dokusunu, iş gücü yapısını ve göç olgusunu, görsel malzemeler yardımıyla betimlemektedir. İstanbul’un iaşesinde önemli yere sahip olan, kent peyzajını biçimlendiren ve çok sayıda göçmen işçiye iş olanağı sağlayan bostanlar, bir araştırma konusu olarak Osmanlı çalışmaları literatüründe hak ettikleri yeri bulamamıştır. Çok boyutlu ve zengin tarihsel malzemeyi kapsamlıca derleyerek okuyucuya sunmak bu çalışmanın önde gelen hedefidir. Bunun yanında, Osmanlı tarihi literatüründeki yaygın iki kabulü, yani İstanbul’un bir “tüketim kenti” olduğu ve İmparatorluk’ta sabit bir etnik-dinsel işbölümü bulunduğuna dair varsayımları tarihsel veriler ışığında sınamaktır. ”

Yer: MSGSÜ Fındıklı Kampüsü / Video Konferans Salonu

İletişim

http://www.carsambaseminerleri.org/?p=828

http://www.facebook.com/carsambaseminer

http://www.twitter.com/carsambaseminer

edebiyathaber.net (9 Ekim 2017)

Yorum yapın