“Kent Yaşamında Sanayi, Doğa ve İnsan: Dilovası Örneği” semineri 9 Aralık’ta

Kasım 8, 2015

“Kent Yaşamında Sanayi, Doğa ve İnsan: Dilovası Örneği” semineri 9 Aralık’ta

carsMSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümünün düzenlediği Çarşamba Seminerleri’nde 9 Aralık’ta Onur Hamzaoğlu “Kent Yaşamında Sanayi, Doğa ve İnsan: Dilovası Örneği” seminerini verecek.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, özellikle İstanbul’dan kaydırılan ve yoğunlaşan plansız ve kontrolsüz sanayileşmenin doğaya ve insan sağlığına etkilerini, Dilovası ve Kandıra örneğinde incelediği öncü bilimsel çalışmaları ile tanınmaktadır. Bu bilimsel çalışmaları, gelecekteki sanayi planlaması kararlarında dikkate alınması için kamuoyu ile paylaştığında, seneler süren idari ve cezai bir soruşturmayla yüz yüze kalmıştır. Onurumuzu Savunuyoruz Hareketi (www.onurumuzusavunuyoruz.org) halk sağlığı, akademik ve ifade özgürlüğü bağlamında bir kampanya yürütmüş, Onur Hoca’nın bilimsel çalışması gerek bilimsel uluslararası dergilerde yayınlanarak yayılmış, gerek de kolektif olarak müdahil olunan davalarda aklanmıştır. Bu araştırma ve mücadele 2014 yılında Yordam Yayın tarafından “Kapitalizmin Kıskacında Doğa, Toplum Ve Bilim – Onur Hamzaoğlu Olayı” adıyla kitaplaştırılmıştır. Çalışmalarında halk sağlığını kirletici sanayi alanları ve ulaşım koridorları üzerinden ele alışı ile ekolojik yaşama ve çevre sağlığına da dokunan, Uluslararası Çevre Örgütü’nün 2011’in Çevre Kahramanı (Eco Heroes) Ödülü’nün de sahibi olan Onur Hamzaoğlu’nun “Kent Yaşamında Sanayi, Doğa ve İnsan: Dilovası Örneği” başlıklı sunuşunun tanıtım metninden:

“Feride Aksu Tanık’ın Yönetmenliği’ni yaptığı ”Karanlıklar Şehri“ adlı kısa filmin gösteriminden sonra yapılacak sunumda doğaya ve insana rağmen sanayileşme” uygulamasının ülkemizde öne çıkan ismi haline gelen Dilovası’nda kentleşmenin ve kent yaşamının durumu bir akademisyenin ilçede yaşanan sağlık sorunlarından birini, kanserin durumunu ortaya koymasıyla ‘akademik özgürlük’ler bağlamında başına gelenler ve bir grup insanın dayanışarak yürüttükleri mücadele üzerinden paylaşılacak.”

edebiyathaber.net (8 Aralık 2015)

Yorum yapın