Kendini ve insanlığı tanımak üzerine, eleştirel bir okuma

Şubat 17, 2022

Kendini ve insanlığı tanımak üzerine, eleştirel bir okuma

Ksenophanes’in “Fragmanlar” adlı kitabı, C. Cengiz Çevik’in derlemesi ve çevirisiyle Can Yayınları tarafından yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Antik Yunan felsefesinin kurucularından Ksenophanes’in öğretileri, okuru doğru bilgi, deneyim, Tanrı ve insan kavramları üzerine kafa yormaya, dolayısıyla günümüz sorunlarını bilinçli bir şekilde irdelemeye teşvik ediyor.

Ksenophanes şair ve filozof kimliğiyle 21. yüzyılın insanını sadece evrenin ve insanın varoluşunu düşünmeye ve sorgulamaya değil, aynı zamanda bizzat toplumun içinde yanlış bildiğimizi yüksek sesle eleştirmeye de çağırıyor. Hiç kuşku yok ki bu, bugünün yanlış inanç ve âdetlerinden sıyrılacak olan yarınki kuşaklarda da yankı bulacak bir çağrıdır.
 
Bu çalışma MÖ 6. yüzyılda yaşayan Ksenophanes’in hayatı ve düşünceleriyle ilgili antik literatürdeki en eski kaynaklar olan fragmanlarının Eski Yunanca ve Latinceden yapılmış çevirisini ve analizini içermektedir. Bu fragmanlar, eserleri günümüze ulaşmayan Ksenophanes’i anlamanın en güvenilir araçlarıdır.
 
#dünyaklasikleri #felsefeklasikleri #metafizik #teoloji #tektanrı #tanrıveinsan #özeleştiri #safbilgi

Yayınevi: Can Yayınları
Yazar: Ksenophanes
Derleyen ve çeviren: C. Cengiz Çevik
Dizi: Can Klasik
Tür: Düşünce
Sayfa sayısı: 112
Fiyat: 20,00 TL         
 
KSENOPHANES,MÖ 560 ile 478 yılları arasında yaşamış, Sokrates öncesi önemli bir düşünür, şair ve Elea Okulu’nun kurucularındandır.Yaşamının büyük kısmını Kolophon, yani bugünkü adıyla İzmir, Değirmendere civarında sürdürmüştür. Seyahatleri boyunca felsefesini şiir formunda kaydetmiş, Fragmanlar‘la antropomorfizm ve dönemin popüler düşünce akımı Homerik mitolojiden duyduğu mutsuzluğu ifade etmiştir. Genel anlamda Ksenophanes felsefesi insan ve kültür sorularına kafa yorar, Yunan toplumunun önemli kavram ve değer yargılarını araştırır. Din ve Tanrı kavramları bu felsefe için önemli bir tartışma konusu olmuş, Ksenophanes insan biçimli çoktanrıcılık anlayışına karşı çıkmıştır. Antik Yunan’ın tanrı tasavvuruna, tektanrıcılık düşüncesiyle itiraz etmiştir. Bugün Ksenophanes’e dair bildiklerimiz kendi yazdığı Fragmanlar ve Aristoteles, İskenderiyeli Klemens ve Sextus Empiricus kaynaklarından toparlanmıştır.
 
C. CENGİZ ÇEVİK, 1983’te doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda lisans, yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Farklı üniversitelerde Latince dersler verdi. Temel çalışma alanı antik literatürde siyaset ve felsefe ilişkisidir. Cicero’nun Devleti-De Re Publica Yazıları ve Roma’da Siyaset ve Felsefe adlı kitapların yazarıdır. Akademik makalelerin yanı sıra Antikçağ’dan Rönesans’a kadar farklı çağlardan EskiYunanca ve Latince yazılmış birçok kitabı Türkçeye çevirdi. Cicero, Horatius, Seneca, Epiktetos, Tyana’lı Apollonios, Copernicus ve Luther eserlerini çevirdiği yazarlardan bazılarıdır.

edebiyathaber.net (17 Şubat 2022)

Yorum yapın