Kemal Özer şiir ödülleri açıklandı

Haziran 19, 2021

Kemal Özer şiir ödülleri açıklandı

Şair Kemal Özer’in anısını yaşatmak için düzenlenen şiir ödülünün bu yıl ki kazananları açıklandı.

Jürinin açıklaması şöyle:

Bir şiir kitabını veya bir şiir dosyasını şiir sanatı bakımından değerlendirirken bir şairden yapısal bakımdan sağlamlık, özgün oluş, şiirin gereksindiği sözcük ekonomisi, yapaylıktan uzaklık, sözcüklerin ve dizelerin kurgusuyla metne şiir değeri kazandırması; ayrıca şairden insanın doğayla, insanın kendisiyle çelişkisini; bir başka deyişle insanın bütün hallerini, şiir estetiği içerisinde yansıtması beklenir. Dahası, yaşanan coğrafyanın kültürünü özümlemesi, şiirini o kültürden damıtarak evrensel kılması da… Elbette öyküleme tuzağına düşmemesi, dil bilinci, sözcük dağarcığının zenginliği ve bunun şiire yansıtılması, imgesel tutarlılık yani imgelerin hayata ilişkin anlamsal çağrışımlar oluşturabilmesi, Türk şiiri içerisinde kendi rengini üretebilmesi, kendine özgü bir ses oluşturması da beklenir şairden.

Bu bakış açısıyla yaptığımız değerlendirmede, 2021 Kemal Özer Şiir Ödülüne


KİTAP DALINDA:


*Halil İbrahim Özbay’ın “Yayı Eksik Viyola” adlı kitabını birincilik ödülüne


*Eren Şahin’in “Yıldızlı Sıfır” adlı kitabını Juri Özel Ödülüne


DOSYA DALINDA:

**Melih Elhan’ın “Atı Sürüyorum” adlı dosyası birincilik ödülüne.

***Burak Tokcan’nın ” Kırılgan Yüzler Albümü” adlı dosyası ikincilik ödülüne,

* Dilek Mayatürk’ün “Bir Daha Yok Çiçeği” adlı dosyası üçüncülük ödülüne,

** Mesut Varlık’ın “Akşam Provası” Juri Özel Ödülü’ne layık görülmüştür,

Bu yılki Kemal Özer Şiir Emek Ödülü Tuncer Uçarol’a* verilmiştir.

Kemal Özer Şiir Ödülü Seçici Kurulu.

Veysel Çolak,Yusuf Alper, Lokman Kurucu, Volkan Hacıoğlu, Simge özer

edebiyathaber.net (19 Haziran 2021)

Yorum yapın