Karagöz-Hacivat Gölge Oyunu Metni Yazım Yarışması

Nisan 22, 2012

Karagöz-Hacivat Gölge Oyunu Metni Yazım Yarışması

Karagöz ve Hacivat efsanesinin ve gölge oyunu geleneğini başlatan kentimizde bu geleneğin, çağdaş normlar çerçevesinde yeniden gündeme getirerek, unutulmasını önlemek amacıyla oyun yazar ve adaylarını farklı bir biçim olan gölge oyunu metni yazmaya yönlendirmek, gölge oyunu repertuarına yeni oyunlar kazandırmak ve bunları yayınlayarak tanıtmak amacıyla bir yarışma düzenleniyor.

Yarışma Takvimi:

Duyuru: Ocak 2012


Başvuru – Eser Gönderme: 01 Şubat- 29 Haziran 2012


Değerlendirme: Temmuz – Eylül 2012


Sonuçların Açıklanması: Ekim 2012 (Gün daha sonra bildirilecektir.)


Ödül töreni ve Kitap yayını: Kasım 2012 (Gün daha sonra bildirilecektir.)

Yarışmaya Katılacak Kişilerde Aranacak Koşullar

a) Yarışmaya T.C. vatandaşları katılabilir.


b) Yarışmaya Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı çalışanları ve yakınları ile seçici kurul üye ve yakınları katılamaz.

Yarışmaya Katılacak Olan Oyunların Nitelik ve Teslim Koşulları

a) Katılımcılar, yazacakları eserin konusunda serbesttirler.


b) Öykü, roman, oyun ve diğer yapıtlardan yapılmış uyarlamalar yarışma dışıdır.


c) Katılımcı oyunlarda, Karagöz-Hacivat gölge oyunlarının klasik yazım kalıbı olan giriş, söyleşme, oyun, bitiş bölümlerine ve perdede oynatım tekniğine uygunluk ile çocuk ve genç izleyiciler tarafından da izlenebilirlik koşulları aranacaktır.


d) Bir kişi, birden çok eserle yarışmaya katılabilir.


e) Oyunlar, son başvuru tarihine kadar, hiçbir yerde yayınlanmamış, oynanmamış, yarışmalarda ödül almamış olmalıdır. Şartnameye konu yarışmada ödüle layık görülen oyunların daha önce yayınlanmış, oynanmış ya da ödül almış olduğu tespit edildiğinde kazanılan ödül geri alınır…


d) Oyunlar en az 10 (A4) sayfa olacak şekilde, bilgisayar ortamında 12 punto bir buçuk aralıkla, daktilo ile çift aralıkla yazılmalıdır.


e) Oyunların üzerinde (herhangi bir sayfasında) oyun ismi dışında yazarın kimlik bilgileri ve kimliğini anımsatıcı hiçbir ibare yer almayacaktır. Yarışmacının ad, soyad, telefon ( cep, ev, iş ), adres ve e – mail bilgileri, kapalı bir zarf içinde gönderilecektir. Kimlik bilgilerini içerir zarfların yer almadığı başvurular yarışma dışı tutulur.


f) Oyunlar 29 Haziran 2012 tarihi akşamına kadar; kimlik bilgilerini içerir kapalı zarf, 6 nüsha oyun metni, oyun metninin kaydedildiği CD’nin yer aldığı bir zarfla Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü, Tayyare Kültür Merkezi, Atatürk Caddesi Adresine bizzat teslim edilmeli/posta ile gönderilmelidir.

Diğer Hususlar

a) Yarışmaya katılacak eserler, 01 Şubat 2012 tarihinden itibaren 29 Haziran 2012 tarihi mesai saati bitimine kadar teslim edilmiş olmalıdır.


b) Yarışmada dereceye giren oyunların Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunca sergilenmesi durumunda telif hakkı ödemesi yapılmayacaktır.


c) Hangi nedenle olursa olsun, yarışmaya son katılım tarih ve saatinden sonra belirtilen adrese ulaştırılan ya da teslim edilmek istenen eserler yarışma dışı bırakılır.


d) Postada meydana gelecek gecikme ve kayıplardan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı sorumlu değildir.


e) Yarışmaya katılan metinler; aşağıda belirtilen Seçici Kurul tarafından değerlendirilecektir.

f) Dereceye girmemiş eserler sahiplerinin talebi üzerine, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren bir ay içinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü, Tayyare Kültür Merkezi, Atatürk Caddesi Adresine bizzat alınabilecektir. Bu süre içinde geri alınmayan eserlerin kaybolmasından, uğrayabileceği hasardan Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı sorumlu değildir.


g)Yarışmaya eser gönderen her yarışmacı, bu şartnameyi okumuş ve koşullarını kabul etmiş sayılır.

Sonuçların Açıklanması ve Ödüller

a) Seçici Kurul’un değerlendirme sonuçları, Ekim ayı içinde açıklanacak, gün daha sonra duyurulacaktır. Sonuçlar aynı tarihte Bursa Büyükşehir Belediyesi (bursa.bel.tr) ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu (bursasehirtiyatrosu.gov.tr) internet sitelerinden ilan edilecektir; kazananlara ayrıca e-mail veya telefonla bilgi verilecektir.


b) Yarışmada; birinciliğe layık görülen metnin yazarına 5.000, İkinciliğe layık görülen metnin yazarına 3.500, üçüncülüğe layık görülen metnin yazarına 2.000 TL, mansiyona layık görülen metnin yazarlarına da 1.000 TL para ödül verilecektir


c) Yarışmada ödül ve mansiyona layık görülen eserler bir arada, kitap halinde yayınlanacak ve belirlenen eserlerin yazarlarına ayrıca telif ödemesi yapılmayacaktır.

Seçici Kurul

– Prof. Dr. Özdemir Nutku


– Mevlüt Özhan (Unima Türkiye Milli Merkezi Başkanı)


– Prof. Dr. Nurhan Tekerek (U.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları ABD Bşk.)


– Ahmet Ö. Erdönmez (Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı)


– Ünver Oral (Karagöz sanatçısı, araştırmacı)

Yarışma Sekreteri

– E. Ertan Akman (Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sanat Yönetmeni)

Kaynak: www.sonkatilim.com

Yorum yapın