Kapadokya Üniversitesi “Edebiyat ve Çevre” sempozyumu düzenliyor

Nisan 26, 2022

Kapadokya Üniversitesi “Edebiyat ve Çevre” sempozyumu düzenliyor

27-28 Mayıs 2022 tarihlerinde Kapadokya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 27- 28 Mayıs tarihlerinde “Edebiyat ve Çevre Sempozyumu” düzenliyor. Sempozyum çevrimiçi olarak gerçekleşecek.

Sempozyum Hakkında

İnsan tarihinin doğanın oluşumu ve gelişimi içerisinde yalnızca küçük bir zaman aralığını işgal ettiği gerçeğinden hareketle çevrenin genelde sanatın, özelde ise edebiyatın bir arka planı olmadığı, aksine bireyi ve eserini kuran, doğrudan belirleyici etkilerinin olduğu açıktır. Sanatın her dalında verilen ilk eserlerin çevre ile olan yalın ve içten birlikteliği, Türk edebiyatına gelindiğinde ise kadim edebî metinlerin neredeyse varlık nedeninin çevreye verilen önemin ve onu kutsayan anlayışın bizatihi kendisi olduğu hatırlandığında, çevre-insan-
sanat üçgenin bir “yaşam döngüsü” ifade ettiği anlaşılacaktır. Orta Asya’dan Anadolu’ya, Balkanlar’dan Sibirya’ya çevrenin her tür rengini, dokusunu ve görüntüsünü kelimelerine nakşeden, çevreden binlerce yıl boyunca beslenerek bu alandaki hafızayı koruyan ve aktaran, çevre-insan odaklı köklü ve zengin bir külliyatla ışıldayan Türk edebiyatı, çevreci düşünce alanının tanınırlığına katkı sağlayacak niteliklere fazlasıyla sahiptir.
 
Çevresel sürdürülebilirliği destekleyen akademik faaliyetler ile sanat ve edebiyat alanlarında atılacak adımlara destek vermeyi sorumluluk kabul eden Üniversitemiz, Edebiyat ve Çevre Sempozyumu adıyla, Türk edebiyatı başta olmak üzere etkilendiği diğer edebiyat sahası ve disiplinlerini de kapsayacak bir etkinlik düzenleyecektir.
 
Sempozyumun başlıca amacı, Türkiye’de Türk edebiyatı ekseninde çevreci düşünce üzerine çalışan araştırmacıları bir araya getirerek disiplinler arası bir paylaşım ve tartışma ortamı sağlamak, bu alandaki birikimi değerlendirmek ve yeni çalışmalara yönelik diyaloğu ve iş birliğini teşvik etmektir. Sempozyumda ayrıca siyaset bilimcilerin de katılımıyla, çevreciliğin edebiyat aracılığıyla bir ideolojik kurgu yaratılması kapsamında değerlendirilmesi ve tartışılması planlanmaktadır.
Zoom bağlantısıyla izlenebilir.
Program ve zoom bilgilerini içeren link:
http://edebiyatvecevre.kapadokya.edu.tr/program/

edebiyathaber.net (26 Mayıs 2022)

Yorum yapın