John Dewey’den Nasıl Düşünürüz?

Mayıs 29, 2023

John Dewey’den Nasıl Düşünürüz?

John Dewey’in Nasıl Düşünürüz? adlı kitabı Heretik Yayınları tarafından Seyirhan Ulaş Servi çevirisiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden:

‘‘Nasıl Düşünürüz?’’de Dewey, düşünme ve düşünce eğitimine ilişkin görüşlerini, eğitimcinin ve eğitim sürecinin rolünü de dikkate alarak paylaşır. Görüşlerini, bilginin insanın dünyayla etkileşimine sıkı sıkıya bağlı olduğu inancına dayandıran Dewey, düşünce eğitiminin gerekliliği ve okullardaki koşullar; düşünce eğitiminde doğal kaynakların kullanımı; tümevarımsal ve tümdengelimsel akıl yürütme; olguları yorumlama; somut ve soyut düşünme; düşünce eğitiminde etkinlik, dil ve gözlemin işlevleri ve daha birçok konuyu ele alır.

Bir asır önce ilk yayımlandığında olduğu gibi bugün de önemli ve ilham verici olan bu kitap, öğretim alanında aktif olan herkes (eğitimciler, öğrenciler, politika yapıcılar, düşünürler …) için kılavuz niteliğindedir.

Kitaptan tadımlık >>>

edebiyathaber.net (29 Mayıs 2023)

Yorum yapın