Masthead header

Jessica L. P. Weeks’ten “Savaşta ve Barışta Diktatörler”

Jessica L. P. Weeks’in Savaşta ve Barışta Diktatörler adlı kitabı, Selim Sezer çevirisiyle İnkılâp Kitabevi tarafından yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Diktatörlerin savaş başlatma nedenlerini, bu savaşların uluslararası etkilerini ve cunta rejimlerinin karar alma süreçlerini inceleyen Savaşta ve Barışta Diktatörler, gücü kısıtlanmayan liderlerin psikolojik özelliklerini de analiz ediyor.

Wisconsin-Madison Üniversitesi öğretim üyesi olan ve otoriter rejimlere sahip ülkelerin dış politikalarını inceleyen Jessica L. P. Weeks’in diktatörlerin gücü ele geçirme stratejilerini anlattığı kitapta, sivil kitleleri bulunan diktatörler, cuntaların iç işleyişleri, patronların diktatörlerle ilişkileri irdeleniyor.

Weeks, kitabında “Neden bazı diktatörler güç kullanımı konusunda bu denli riskli, hatta bazı açılardan çılgınca kararlar alırken, ötekiler askeri güç kullanma kararlarında çok daha ihtiyatlıdır? Neden bazı otoriter liderler kendilerini sadece kazanılabilir savaşlarla sınırlarken, ötekiler ülkelerini kaçınılması kesinlikle mümkün olmayan yenilgilere sürükler? Ve neden bazı diktatörler yenilgiye dayanıklılık gösterirken ötekiler savaşın kaybedilişini izleyen günler içinde devrilir?” sorularına yanıt arıyor.

Savaşta ve Barışta Diktatörler, içerdiği veriler, istatistikler ve analizler ile otoriter rejimlerin uluslararası manevralarını analiz etmek isteyenler için bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor.

Jessica L. P. Weeks
University of Wisconsin-Madison’un Siyaset Bilimi bölümünde öğretim üyesi. Demokratik ve otoriter rejime sahip ülkelerde uygulanan politikaların, bu ülkelerin dış politikalarına yansıması üzerine çalışmalar yapıyor. 2001’de The Ohio State University Siyaset Bilimi bölümünden mezun olan Weeks, yüksek lisansını The Graduate Institute Geneva’nın Uluslarası Tarih bölümünde, doktorasını da Stanford University Siyaset Bilimi’nde yaptı. American Political Science Review, The American Journal of Political Science, World Politics ve International Organization’da makaleleri yayımlandı. Savaşta ve Barışta Diktatörler yazarın ilk kitabı.

Arka kapaktan:

Diktatörlerin uluslararası ilişkilerdeki davranış biçimlerini ve politika belirleme süreçlerini ele alan Savaşta ve Barışta Diktatörler’de dikta rejimleri ve çatışmaların arkasındaki dinamikler, istatistikler ve tarihi dönemeçler üzerinden anlatılıyor…

Savaş ve çatışmaların başlatılmasında ülkelerin yönetim biçimleri ne kadar etkili?

Ülke içi kitlelerin etkili olamadığı rejimlerde savaş öncesi ve sonrası hangi yaptırımlar devreye giriyor?

Cuntalar, patronlar, güç sahipleri ve aygıtlar dış politikada hangi eğilimleri gösteriyor?

Uluslararası ilişkiler konusunda karar alma süreçleri otokrasilerde nasıl işliyor?

Diktatörler yerlerini sağlamlaştırmak için hangi adımları atıyor?

Savaş kaybeden diktatörler koltuklarını nasıl koruyor?

Diktatörler farklı zaman dilimlerinde ve dünyanın farklı coğrafyalarında birbirine benzer hangi uygulamalara yöneliyor?

edebiyathaber.net (5 Eylül 2017)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r