“İstanbul’un Spor Coğrafyası” konuşuluyor

Mart 27, 2021

“İstanbul’un Spor Coğrafyası” konuşuluyor

MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nün düzenlediği Çarşamba Seminerleri’nde #doktora teması ile Çağdaş Saydam konuk oluyor.

Çağdaş Saydam kimdir:

Çağdaş Saydam, 2004 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek Lisans ve doktora eğitimini aynı üniversitenin Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nün lisansüstü programlarında tamamladı. Akademik hayatına da bu bölümde devam ediyor. Uzun yıllar aktif olarak sporun içerisinde yer aldı. 2001 ve 2017 senelerinde ülkemizde organize edilen Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın ve 2010 senesinde yine ülkemizde düzenlenen Dünya Basketbol Şampiyonası’nın organizasyon ekibinde yer aldı. Spor tesislerinin projelendirilmesi süreçlerinde mimarlık ofislerine danışmanlık yaptı. Spor yapılarının tasarımında temel yaklaşımlar ve spor tesislerinin yer seçimi konularında çeşitli üniversitelerde seminerler verdi. Konuğumuzun “İstanbul’un Spor Coğrafyası” başlıklı sunumunun tanıtım metninden:

“Bedenin terbiyesi, eğitimi, güçlenmesi gibi saiklerle yapılan spor etkinliği, kent çalışmalarının ve kent planlama disiplininin öncelikli konuları arasında değildir. Ancak, kadim çağlardan günümüze kadar geçen süreçte bireyin kentle kurduğu ilişkide sporun her zaman önemli bir yeri olmuştur. Spor etkinliğinin kentsel gelişmeye verdiği katkı da farklı ölçeklerde olmaktadır. Mahalle ölçeğinde sosyal ilişkileri artıran, aidiyet duygularını kuvvetlendiren, ağırlıklı olarak birey odaklı bir katkı sunarken, bir üst ölçekteki katkısı kent ve hatta ülke ekonomisine destek veren durumdadır. Spor ve diğer serbest zaman etkinlikleri için tasarlanan tesisler, kapsamlarına ve fiziksel büyüklüklerine bağlı olarak kent içerisinde bulundukları muhiti dönüştürme kapasitesine sahiptirler. Bu türdeki alanlar kent yaşamına etkin bir şekilde entegre olurlarsa, ana işlevlerini yerine getirmenin yanı sıra kentsel yaşama olumlu anlamda katkı koyma potansiyelini de taşırlar. Bu bağlamda, İstanbul’un sahip olduğu spor donatılarından olan kapalı bir alana sahip olan spor tesisleri; üst ölçekte il genelinde, alt ölçekte ise ilçeler ve mahalleler özelinde analiz edilerek kentin spor coğrafyası perspektifinden haritası çıkarılmış ve bundan sonra bu alanda yapılacak üretimler için birtakım kriterler ortaya konmaya çalışılmıştır.”

ÇARŞAMBA SEMİNERLERİ

Konuşmacı: Çağdaş Saydam

Tarih: 31 Mart 2021 Çarşamba – 11:00

Katılım bağlantısı (canlı yayın)https://www.youtube.com/carsamba+seminerleri

www.facebook.com/carsambaseminer

www.twitter.com/carsambaseminer

edebiyathaber.net (27 Mart 2021)

Yorum yapın