Masthead header

İsmail Gezgin ile “Mythos+Logos: Hayatımıza Yön Veren Söylenceler” atölyesi

mythos logosBodrum Gümüşlük Akademisi’nde 12 -13 – 14 Eylül tarihlerinde, İsmail Gezgin ile “Mythos+Logos: Hayatımıza Yön Veren Söylenceler” atölyesi düzenlenecek.

İnsan, algılayabildiğini anlam dünyasına katıp biyolojik bedenine mana yükleyendir. İhtiyaç duyduğu anlam, kaygan bir zemin üzerinde şekillenir, zamansal ve mekânsal değişikliklere maruz kalır. Dünyanın gölgesinde kalanlar güneşin battığı yanılgısına kapılırlar… Mitosların kaynağı bu bilgi ihtiyacından neşet eder. Her anlatıda, varlığını yeniden anlamlandıran insan, “insanlığını” da yeniden inşa etmekte ve faniliğine misyon yüklemektedir. Bu öyle bir kurgudur ki, kendi anlattığı hikâyenin aynı zamanda baş kahramanıdır insan: Kendine kendini anlatan.

İnsanı anlamak, “insanlığın” nasıl inşa edildiğini kavramak ve tartışmak mitlerin sesine kulak vermekle mümkün olur. Sözel, resimsel ve yazılı mitlerin tümü ortak bir soruna ışık tutar: “İnsan nedir?” Kendi dil dünyasında kurduğu “mana hapishanesinde” tutsak olduğu bedeniyle insan, zaman ve mekâna gerek olmaksızın ortak bir yaşam deneyimlemiştir ve bu ortaklık mucizevî bir kadim öykünün inşa edilmesine yol açmıştır.
Tarihin en eski insan izlerinden başlayarak, mana dünyasında derin bir arkeolojik kazı yapacağımız bu atölyede, kimi zaman arkeolojik verilerden hareketle mana dünyasına, kimi zaman bir resimden hareketle edebiyata, kimi zaman da bir mitostan hareketle sanata doğru yolculuğa çıkılacak, insanı ve onun inşasını anlamaya çalışılacak.

Program
12 Eylül 2014
15.00-19.00 Mit ve İdeoloji, Mitlerin karanlık çağları, arkeolojik veriler ışığında mitler…
13 Eylül 2014
15.00-19.00 Anadolu, Mezopotamya, coğrafya ve mit
14 Eylül 2014
15.00-19.00 İnsanın ortak hikâyeleri, Gılgamış, İlyada…

Gümüşlük Akademisi Vakfı yararına yapılacak atölyenin günlük katılım ücreti 50 TL.

Kayıt ve iletişim için: info@gumuslukakademisi.org
0554 345 2991

edebiyathaber.net (19 Ağustos 2014)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r