İmparatorluk çağından sonra yeni dünya tahayyülü nasıl oldu?

Aralık 23, 2021

İmparatorluk çağından sonra yeni dünya tahayyülü nasıl oldu?

Adom Getachew’ün İmparatorluktan Sonra Dünyakurmak – Kendi Kaderini Tayinin Yükselişi ve Düşüşü adlı kitabı, Emre Can Dağlıoğlu çevirisiyle Runik Kitap’tan çıktı.

Tanıtım bülteninden:

Kendi kaderini tayinin yükselişinin ve düşüşünün merkezi parçalarını oluşturan anti-kolonyalist dünyakuruculuğu projelerini gözler önüne seren Adom Getachew’ün İmparatorluktan Sonra Dünyakurmak: Kendi Kaderini Tayinin Yükselişi ve Düşüşü başlıklı çalışması, Afrika, Batı Hint ve Avrupa arşivlerinde yapılan geniş araştırmalara dayanıyor. Bu yeniden ele alışın en can alıcı motivasyonu, dekolonizasyonu yeniden düşünerek bugünün tarihine bir katkı sunmaktır. Dekolonizasyonu imparatorluktan ulus-devlete geçişle eşitleyen anlatılar, post-kolonyal devlet inşasını, siyasi tesis, anayasacılık ve halk egemenliği hakkında yinelenen ve kapsayıcı bir sorular dizisi içinde bir dönem olarak ele alır. Bu anlatılar, aynı zamanda uluslararası ekonomik ve siyasi adaletle meşgul olan normatif teorisyenler için örtük bir tarihsel zemin oluştururlar. Emre Can Dağlıoğlu’nun ayrıntılı notlarla birlikte çevirdiği bu kitap, dekolonizasyonun yol açtığı siyasi projelerin çeşitliliğini gözler önüne sererken, post-kolonyal egemenliğin özgünlüğüyle ilgileniyor ve uluslararası adalet konusunda sorduğumuz sorulara yeni bir yön vermenin peşinden koşuyor. Getachew’ün ufuk açıcı bu çalışması, kolonyal tahakkümün ve uluslararası hiyerarşinin egemenlik ve devlet inşası hakkındaki tartışmalara nasıl farklı bir şekil verdiklerine dikkat çekiyor ve Avrupa emperyalizminin günümüze kadar gelen dayanıklı mirasını yeniden tartışmanın merkezine alıyor.

edebiyathaber.net (23 Aralık 2021)

Yorum yapın