İlk realist roman: “Karabibik”

Aralık 2, 2020

İlk realist roman: “Karabibik”

2019’da Say Yayınları tarafından basılan, Prof. Dr. Mehmet Kanar’ın yayına hazırladığı, Nabizade Nazım’ın “Karabibik” adlı romanı 100 temel eser arasında yer almakta.

Tanıtım bülteninden

Realistlerin yolunda yazılmış roman okumamışsanız, işte size bir tane ben takdim edeyim. … Bu gibi romancıların maksatları insani olayları sırf insan noktasından incelemek ve hikâye etmektir. Bunlar, bir insan ne gibi duygulara ve hareketlere kabiliyetli ise, ona o duyguları ve hareketleri isnat edip işi doğal sınırından çıkarmamak, yani istidatlı olmadığı özellikleri insana isnat etmemek ister. … Bilemem benim bu Karabibik’im de ne dereceye kadar gerçek, yani makul bir roman olabildi? O hükmü siz vereceksiniz. Fakat sanırım, onu bu haliyle beraber ruhsuz bulmayacaksınız.

—Nabizade Nazım

edebiyathaber.net (2 Aralık 2020)

Yorum yapın