İlber Ortaylı’nın gözünden Osmanlı İmparatorluğu: “Osmanlı’ya Bakmak”

Ocak 22, 2016

İlber Ortaylı’nın gözünden Osmanlı İmparatorluğu: “Osmanlı’ya Bakmak”

OsmanliyaBakmak.inddTarihçi-yazar İlber Ortaylı’nın yeni kitabı Osmanlı’ya Bakmak İnkılâp Kitabevi tarafından yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Prof. Dr. İlber Ortaylı yeni kitabı Osmanlı’ya Bakmak’ta Osmanlı tarihinin tartışmalı pek çok olay, kavram ve kurumunu akıcı bir şekilde anlatıyor.

Türkiye’nin son altı asırlık tarihinin imparatorluklar tarihi, imparatorluklara has bir sosyolojiyle ele alınması gerektiğini düşünen İlber Ortaylı Osmanlı’ya Bakmak’ta Osmanlı İmparatorluğu dışında diğer imparatorlukları da ele alıyor. O yüzden kitapta Rusya mukayeseli bir tarih ele alınıyor. Türk tarihini yazarken kesinlikle Rusya ve İran’ı, bilhassa Rusya’yı ele almak gerektiğini de düşünen Ortaylı, Balkanlar’ı da anlamak için Orta Avrupa’yı, Avusturya’yı da kitabına ilave ediyor.

Osmanlı döneminde diğer imparatorlukların durumunu, Osmanlı’yla olan ilişkilerini karşılaştıran İlber Ortaylı, Kavalalı Mehmet Ali Paşa sorunundan sürgündeki Şehzade Cem Sultan’a, kadınlar saltanatının en güçlü ve simge ismi Kösem Sultan’dan II. Abdülhamid’e, Osmanlı’daki milletler ve dinler mozaiğinden Balkanlar’daki milliyetçilik hareketlerine… Osmanlı Batılılaşması, diplomasi, dışişleri, Tanzimat ve Meşrutiyet dönemine kadar pek çok önemli konuyu da kendine has üslubuyla yeni kitabında anlatıyor.

İlber Ortaylı kitabın önsözünde, “Üslup olarak daha anlaşılır sade bir ders kitabı olmasına gayret ettim. Osmanlı’ya Bakmak öğrencilerimizin kullanabileceği bir kitap aslında, ümit ederim beğenilir, yararlı olursa daha da genişleterek konuları ele almak niyetindeyim,” diye eklese de bu kitap öğrencilerin yanı sıra tarihe ilgi duyan herkes için.

İlber Ortaylı
1947 yılında Bregenz, Avusturya’da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (1968) ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih bölümünü bitirdi. Viyana Üniversitesi’nde Slavistik ve Orientalistik okudu. Mastır çalışmasını Chicago Üniversitesi’nde Prof. Halil İnalcık ile yaptı. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 1974’te doktora derecesi aldı. 1979’da doçent, 1989’da profesör oldu. 1983-1989 yılları arasında istifa etti. Paris, Berlin ve Kudüs’te araştırma ve öğretim faaliyetlerinde bulundu. Viyana, Berlin, Paris, Princeton, Moskova, Oxford ve Tunus üniversitelerinde misafir öğretim üyeliği yaptı, seminerler ve konferanslar verdi. Yerli ve yabancı bilimsel dergilerde 16. yüzyıl ile 19. yüzyıl arası Osmanlı tarihi ve Rusya tarihi ile ilgili makaleler yayımladı. 1989-2002 yılları arasında Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde İdare Tarihi Bilim Dalı başkanı olarak görev yapmış, 2002 yılında Galatasaray Üniversitesi’ne geçmiştir. İlber Ortaylı, Uluslararası Osmanlı Etüdleri Komitesi Yönetim Kurulu üyesi ve Avrupa İranoloji Cemiyeti üyesi, Makedonya Bilimler Akademisi muhabir üyesi ve Karadağ Bilim Akademisi yabancı üyesi, Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Onursal profesörüdür.

edebiyathaber.net (22 Ocak 2016)

Yorum yapın