İhsan Yılmazşamlı Öykü Yarışması başladı

Ocak 15, 2024

İhsan Yılmazşamlı Öykü Yarışması başladı

Eğitim-Sen Bafra temsilciliğinin düzenlediği İhsan Yılmazşamlı Öykü Yarışması başvuruları açıldı.

YARIŞMA ŞARTNAMESİ 

Bölüm-1 YARIŞMANIN AMACI 

2023 yılında kaybettiğimiz, EĞİTİM SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) Bafra Temsilciliği önceki  dönem başkanlarından, Bafra Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni İhsan YILMAZŞAMLI’nın adını  yaşatmak ve Edebiyatımıza özgün eserler kazandırmak amacıyla EĞİTİM SEN BAFRA TEMSİLCİLİĞİ  tarafından öykü yarışması düzenlenecektir. 

BÖLÜM-2 YARIŞMANIN KONUSU 

Öykü konusu serbesttir. 

BÖLÜM-3 KATILIM ŞARTLARI 

∙ Yarışmaya yurtiçi ve yurt dışından 18 yaşını doldurmuş kişiler katılabileceklerdir. ∙ Yarışmaya, seçici kurulda görev alan kişiler ve bu kişilerle birinci dereceden kan bağı olanlar  katılamazlar. 

∙ Yarışmaya bir kişi en fazla iki öykü ile katılabilir. Ancak, birden fazla kişi tarafından yazılmış  ortaklaşa öyküler yarışmaya kabul edilmeyecektir. 

∙ Yarışmaya başvurusu yapılan eserin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül  almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. 

∙ Eser içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımıyla ilgili yasal hak ve  sorumluluklar katılımcıya aittir. 

∙ Yarışmaya başvuru yapanlar eserlerini Times New Roman karakteriyle 12 punto  büyüklüğünde, sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk, her satır arası 1,5 nk olacak  şekilde PDF formatında hazırlayıp [email protected] mail adresi üzerinden teslim  edeceklerdir. Biçimsel ve teknik şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

∙ Öykü bitimine eklenecek son bir sayfada yazarın adı soyadı, kısa öz geçmişi, adresi, telefon  numarası ve mail adresi yazılmış olacaktır. 

∙ Seçici kurul tarafından belirlenen ve dereceye giren eserler Eğitim Sen Bafra Temsilciliği  sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacaktır.  

∙ Eğitim Sen Bafra Temsilciliği, yarışmaya katılan eserlerin, yayın yer ve zamanını tayin etme,  kısmen veya tamamen yayınlama yetkisine sahiptir. Bu kapsamda Eğitim Sen Bafra  Temsilciliği herhangi bir telif ödemesi yapmadan, yarışmaya katılan eserleri yazılı veya basılı  herhangi bir çalışmada kısmen ya da tamamen kullanılabilecek, süre sınırı olmaksızın yayma;  süresiz olarak her türlü mecrada umuma iletme (dijital ortam dâhil), eğitim ve kültür  kuruluşlarına gönderme hakkına sahip olacaktır. 

∙ Eserin hukuki sorumluluğu başvuru sahibine aittir. İntihal tespiti durumunda ilgili başvuru  elenir, sonradan tespiti durumunda aldığı ödül iptal edilir ve iadesine yönelik hukuki işlem  başlatılır.  

∙ Eserini gönderen her yarışmacı bu şartnameyi okumuş ve şartlarını kabul etmiş sayılır. 

BÖLÜM-4 YARIŞMA TAKVİMİ 

Yarışmaya Katılım Tarihi ve Değerlendirme Süreci: 

∙ Son başvuru tarihi : 30 Nisan 2024 

∙ Başvuru [email protected] adresine mail yoluyla kabul edilecektir.  ∙ E-mailin konu kısmına “Eğitim Sen Bafra Temsilciliği İhsan Yılmazşamlı Öykü Yarışması Başvurusu “ yazılacaktır.  

∙ E-mailin içeriğinde yazarın adı soyadı, kısa öz geçmişi, adresi, telefon numarası ve mail adresi  yazılacaktır.

∙ Sonuçların açıklanması : İlk 3 dereceye giren eserler 14 Haziran 2024 tarihinde Eğitim Sen  Bafra Temsilciliği sosyal Medya hesapları üzerinden duyurulacaktır. 

BÖLÜM-5 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

∙ Seçici kurul, Eğitim Sen Bafra Temsilciliği tarafından belirlenecek 5 kişiden oluşur.  ∙ Her bir esere Seçici Kurul tarafından verilecek puanların toplamı bazında dereceler  belirlenecektir.  

∙ Seçici Kurul kararı kesindir, itiraz edilemez, değiştirilemez.  

∙ Seçici Kurul eserleri aşağıda yer alan ölçüler çerçevesinde değerlendirir.  

o Özgünlük 30 Puan  

o Kurgu 20 Puan  

o İçerik/Üslup 25 Puan  

o Dil Bilgisi 20 Puan  

o Jüri Genel Kanaati 5 Puan  

o Toplam 100 Puan 

BÖLÜM-6 ÖDÜLLER 

∙ Eğitim Sen Bafra Temsilciliği tarafından yarışmaya katılan eser sahiplerine katılım ve teşekkür  belgesi verilecektir.  

∙ Değerlendirme sonucunda ilk üç dereceyi alan esere verilecek maddi ödüller İhsan  YILMAZŞAMLI’nın ailesi tarafından verilecektir. 

∙ Birincilik Ödülü : 5000 TL 

İkincilik Ödülü : 3000 TL 

Üçüncülük Ödülü : 2000 TL

edebiyathaber.net (15 Ocak 2024)

Yorum yapın