“İbn Sina’nın Küçük Tıp Kanunu” yeni baskısıyla raflarda

Eylül 21, 2023

“İbn Sina’nın Küçük Tıp Kanunu” yeni baskısıyla raflarda

Prof. Dr. Kadircan Keskinbora tarafından yayıma hazırlanan “İbn Sina’nın Küçük Tıp Kanunu”nun yeni baskısı Ayrıntı Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Ayrıntı Yayınları, “tıbbın babası” olarak bilinen İbn Sina’nın, Küçük Tıp Kanunu’nu gözden geçirilmiş yeni baskısıyla okurlarla buluşturuyor. Prof. Dr. Kadircan Keskinbora tarafından yayıma hazırlanan İbn Sina’nın Küçük Tıp Kanunu on makaleden oluşuyor. Kitap, tıp dünyasına yaptığı çok değerli katkılarıyla anılan ve anılacak olan büyük bilim insanı İbn Sina’nın, Batı tıp âlemine adeta bir patlama etkisi yapan 5 ciltlik ünlü kitabı el-Kānūn fi’t-Tıbb’ın tek cilde dönüştürülmüş bir özetini sunuyor. 

Tam adı Ebu Ali el-Hüseyin İbn Abdullah İbn Sina el-Buharî olan ve kısaca İbn Sina, hem bilimsel hem metafizik yorumlarıyla dünya felsefesine; akılcı, deneyci ve bütüncül yaklaşımlı hekimliğiyle de dünya tıbbına silinmez damgalar vurmuştur. Kendi hekimlik deneyimini İslam tıbbı, Galenos’un tıbbi sistemi, antik Çin, Hint, Mezopotamya, Mısır ve Uygur tıbbı ile birleştirerek geliştiren bu büyük bilim insanının ünlü kitabı el-Kānūn fi’t-Tıbb, yaklaşık 800 yüzyıl boyunca gerek Avrupa üniversitelerinde gerek İslam dünyasındaki tıp okullarında ders kitabı olarak okutulmuştur.

el-Kānūn fi’t-Tıbb’ın az bilinen küçük modeli Küçük Tıp Kanunu, İbn Sina’nın Küçük Tıp Kanunu başlığıyla ve gözden geçirilmiş yeni baskısıyla Ayrıntı Yayınları’nın Bilim Dizisi’nde yerini aldı. Daha önce Bahçeşehir Üniversitesi tarafından İngilizce, Arapça ve Türkçe olmak üzere üç dilde, renkli ve akademik bir kitap olarak yayımlanan kitap, yeni baskısında sadece Türkçe olarak ve daha geniş okur kitlelerine hitap edecek şekilde yeniden değerlendirildi.

Büyük bilginler, geniş çaplı eserlerinin küçük modellerini veya öncül tanımlayıcı kitapçıklarını da yazarlardı. İbn Sina da bu büyük bilginlerden biridir. Dünyaca bilinen el-Kānūn fi’t-Tıbb kitabının küçük modeli olarak Kānūn-u Sağīr (Küçük Kanun) kitabını da insanlığa armağan etmiştir. 

İbn Sina, eserlerinin büyük çoğunluğunu, İslam uygarlığının bilim dili olan Arapça ile yazmıştır. Dünyada örnekleri çok az bulunan Küçük Tıp Kanunu’nun Türkiye’de, Prof. Dr. Kadircan Keskinbora’nın araştırmalarıyla dört el yazması örneği saptandı. Keskinbora ve ekibinin titiz çalışmalarıyla Türkçe ve İngilizceye çevrildi, Türkiye’de ve Avrupa’da basıldı. Türkçe tercümesinin mevcudu uzun süredir bitmiş durumda olan kitabı tekrar değerlendirilerek okurla buluşturuyoruz.

İbn Sina’nın Küçük Tıp Kanunu (Kitāb el-Kānūn el-Sağīr fi’t-Tıbb), raflarda ve internet satış sitelerinde!

PROF. DR. H. KADİRCAN KESKİNBORA HAKKINDA

1959-Mardin doğumludur. İlk ve orta öğrenimini aynı şehirde, yükseköğrenimini Hacettepe Tıp Fakültesinde tamamladı. Göz Hastalıkları konusunda 1987’de Uzman, 1999’da Doçent, 2007’de Profesör oldu. “Deontoloji, Tıp Tarihi ve Etiği” dalında ikinci doktorasını 2006’da tamamladı. Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı olduğu Namık Kemal Üniversitesinden 2012 yılında ayrılarak, halen çalışmakta olduğu Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesine atandı. İbn Sina konusundaki çalışmaları nedeniyle, kendisine 2016 yılında Fransa/Paris’te Uluslararası İbn Sina Ödülü verildi. Türkiye ve Avrupa’da Göz Hastalıkları, Tıp Tarihi ve Edebiyat alanlarında 14 kitabı yayınlandı. Keskinbora’nın, yerli ve yabancı bilimsel dergilerde çok sayıda makalesi yayınlandı. Ulusal ve Uluslararası kongrelerde, bilimsel veya bilgilendirici toplantılarda, üniversitelerde, çeşitli düzeydeki okullarda, radyo ve televizyon kanallarında konuşmacı, başkan, panelist, kurs eğitmeni veya konferansçı olarak çok sayıda etkinlik ve konuşmalar yaptı. Ulusal ve uluslararası bilimsel, ilgilisi olduğu sosyal ve sivil toplum kuruluşlarına da üye olan Keskinbora, İngilizce, Almanca ve Arapça bilir.

Bilgi için: ayrintiyayingrubu.com

instagram.com/ayrintiyayinlari

twitter.com/AYRINTIYAYINEVI

facebook.com/ayrintiyayinevi

edebiyathaber.net (21 Eylül 2023)

Yorum yapın