“Hippokrates’in Aforizmalar”ı, Hasan Âli Yücel Klasikler Dizisi’nde

Ocak 19, 2016

“Hippokrates’in Aforizmalar”ı, Hasan Âli Yücel Klasikler Dizisi’nde

HiPPOKRATES___AFORiZMALAR_page_001“Tıbbın babası” olarak tarihe geçen, yemini 2.500 yıldır tekrarlanan Hippokrates’in Aforizmalar adlı yapıtı, Hasan Âli Yücel Klasikler Dizisi’nin 271’inci kitabı olarak İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayımlandı.

Aforizmalar’da çeşitli hastalıklara deva bulmasıyla tanınan, gittiği yere şifa götüren, ulaşamadığı yerlere ise mektup ve öğütleriyle yetişmeye çalışan Hippokrates’in tecrübe ve gözlemlerinden damıttığı bilgiler yer alıyor.

Tecrübeyi sanatının esası kılan Hippokrates’in Aforizmalar adlı yapıtı, Eski Yunanca aslından Türkçeye Eyüp Çoraklı’nın özenli çevirisiyle kazandırıldı.

Koslu Hippokrates (MÖ 460- 370)

Tıbbı batıl inançların gölgesinden kurtarıp akli temellere dayalı bir sanata dönüştürmüş, böylece “tıbbın babası” olarak tarihe geçmeyi başarmıştır. Ortaya koyduğu anlayış zaman içinde değişik toplum ve kültürlerce benimsenmiş, hatta Galenos (MS 2.yy.) aracılığıyla Batı ve İslam ortaçağlarına aktarılarak çağdaş bilimin temellerinin atıldığı 18. yüzyıla değin etkisini sürdürmüştür. Kendisine atfedilen Hippokrates Külliyatı adlı derleme, insanın vücut yapısından hastalıkların nedenlerine, hatta uygulamada gözetilecek teknik kurallar ile ahlaki düsturlara kadar pek çok konuya değinen yaklaşık altmış metinden oluşmakta ve tıp konusunda antikçağdan günümüze ulaşan derli toplu en temel kaynak olma niteliğini taşımaktadır. Bu derlemenin gözbebeği sayılan, yüzyıllar boyu hekimlerin ellerinden düşürmediği Aforizmalar ise tıp tarihinde çığır açan Hippokrates’in tıp anlayışına aralanan bir kapıdır.

Eyüp Çoraklı (1982)

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Latin Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisidir. Uzun yıllar çeşitli yayınevlerinde çevirmen ve editör olarak çalışmış, başta Platon’un Symposion (Şölen) diyaloğu olmak üzere pek çok eseri özgün dilinden çevirerek Türkçeye kazandırmıştır.

edebiyathaber.net (19 Ocak 2016)

Yorum yapın