Hece dergisinin Ahmet Haşim özel sayısı yayımlandı

Ocak 6, 2017

Hece dergisinin Ahmet Haşim özel sayısı yayımlandı

ahmet-hasimHece edebiyat dergisinin epeyce kapsamlı olan Ahmet Haşim özel sayısı yayımlandı.

İçindekiler

Sunuş            

I. BÖLÜM: ŞİİRİ (7-290)

Rasim Özdenören/Ahmet Haşim Çevresinde                                                       7

Ahmet İnam/Bir Şiir İnsan Olarak Ahmet Haşim                                                11

Abdullah Uçman/Ahmet Haşim’in Şiir Anlayışı Üzerine Birkaç Söz              20

Hasan Akay/Ne Efsunkâr İmişsin Âh Ey Mübhemiyet!                                      24

Abide Doğan/‘Ay Şairi’ Ahmet Haşim                                                                   27

Ülkü Eliuz/Algıyla İmgenin Ayrılmazlığındaki Ateş: Ahmet Haşim’in Şiirlerinde…   39

Mehmet Narlı/Haşim’in Suları                                                                               56

Turan Karataş/Sonsuz, İri Güller…                                                                      62

Hayriye Ünal/“Akşamlarım” Şiiri Odağında Başka Ahmet Haşim                 73

Ali K. Metin/Ahmet Haşim’de Muhayyilenin Yeri ve Poetikası                        79

Berna Uslu Kaya/Evrenin Sesini Sözcüklerin Ahengine Katan, Bir Dua Tınısı ile… 85

Halil Ünal/Hâşim’in Gözü ve Empresyonist Bakış                                              89

Emel Aydın Özer/Acının Gölgesi Bedene Düştü: Ahmet Haşim’de Beden Algısı        94

Bedia Koçakoğlu/Bir Gamlı Hazan: Cenap ve Haşim Şiirinde Sonbahara Dair        101

Mehmet Solak/“O Belde”nin “Yollar”ında…                                                    111

Semih Diri/Ahmet Hâşim’in O Belde Şiirine Yeni Bir Bakış                             115

Mert Öksüz/Ahmet Hâşim Şiirinin Batılı Sanat Anlayışlarıyla İlişkisi          123

Mehmet Medeni Doğan/Şairlerin En Yabancısı: Ahmet Hâşim’de Yabancılaşma…   145

Gökhan Tunç/Bülbülü Eti İçin Öldürmek: Ahmet Haşim’in “Bülbül” Şiirinde…        161

Şaziye Durukan/Hâşim’in Aynaları                                                                      165

Necmettin Turinay/Mütareke Döneminde Haşim Şiiri ve Bu Şiirin İstikbalini…        173

Nedim Uzsoy/Göllerde Bu Dem Bir Kamış Olmak                                              185

Ragıp Karcı/Türkü Dinlerken Ahmet Haşim’i Konuşmak 189

Necati Mert/Ahmet Hâşim Hakkında                                                                     191

Ahmet Murat/Şahsileşirken Sosyalleşen                                                              193

Osman Özbahçe/Hâşim’in Modern Şiire Katkısı                                                196

Canan Sevinç/Bir “Garip” Poetik Halef Selef Hikâyesi: Ahmet Haşim ve Orhan Veli…            225

Âtıf Bedir/Tanpınar’a Göre Haşim: ‘Hayretin Sırrını Bilen Adam’                237

Alâattin Karaca/Akraba Şairler Ahmet Haşim, İlhan Berk, İkinci Yeni         242

Ömer Yalçınova/Yeniyle Eskinin Bitmek Tükenmek Bilmeyen Kavgası…     247

Bahtiyar Aslan/Ahmet Haşim ve Yahya Kemal Dargınlığı                               254

Şerife Çağın/Nurullah Ataç’ın Gözünden “Üstad” Ahmet Haşim                   261

Cüneyt Issı/Ahmet Haşim Şiiri: Kırışık Olan’ın Estetiği 279

Mehmet Aycı/Görülür                                                                                              289

II. BÖLÜM: SORUŞTURMA (291-350)

İbrahim Demirci/Beşir Ayvazoğlu ile Söyleşi                                                     291

Orhan Okay/“Şaf Şiir Tarzında Yazmayı, Henüz Adını Vermeden…              298

Hüsrev Hatemi/“Ahmet Hâşim’in Nesri Yüksekse de, Şiiri Çok Yüksektir.”  302

İnci Enginün/“Şiirini Okurken Gülemezsiniz En Fazla Tebessüm Edersiniz. Fakat…                304

Mehmet Doğan/“Her Daim Yenidir, Yani Her Daim Şiirdir.” 307

Handan İnci/“Saf Şiirin Ömrü, Yazıldığı Dilin Yeryüzündeki Yaşama Süresi Kadar…              309

Şaban Sağlık/Şairlerin En Garibi                                                                          311

Hicabi Kırlangıç/“Ahmet Haşim’in Beni, Yahya Kemal’in Beninden Daha Sahicidir.”           318

Kemal Özmen/“Haşim’i İçinde Yaşadığı ve Tanığı Olduğu Büyük Tarihsel Kırılma…             321

Erdoğan Erbay/“Bence, Haşim’in Şiiri, İnsanın Tek Başına Yüklendiği Hüznün…   324

Hakan Şarkdemir/“Hâşim’in Şiiri Bütünüyle Patetik Olanın Evreninde…  330

Ali K. Metin/“Hem Haşim, Hem Yahya Kemal Plastik Şairlerdir.”                 334

Zeynep Arkan/“Hâşim’in İç Dünyasının Zengin İmgeleri ile Kurduğu Şiirde…         336

Atakan Yavuz/“Acaba Hâşim’in Şiiri mi Eskidi Yoksa Bizim Dünyaya Bakışımız mı…             338

Murat Soyak/“Hüzün Makamında Gizemli Hayaller Peşindedir.”                 341

İsmail Özmel/“Şiirin Yeri Başka, Nesrin Yeri Başka.”                                      344

Süreyya Berfe/Ahmet Haşim Denince…                                                               346

Mehmet Kahraman/“Onu Bir Edebî Akıma Bağlamaya Çalışmanın Anlamı Yoktur.”             347

III. BÖLÜM: AHMET HAŞİM İÇİN ŞİİRLER/YAZILAR (351-374)

Sezai Karakoç’tan                                                                                                    351

Necip Fazıl/Sayıklama                                                                                             353

Fuad Köprülü/Nisyân 354

Salâh Birsel/Göl Saatleri                                                                                        355

Hakan Şarkdemir/İndeks VI: Ne Keramet Ne Vahiy                                          356

Yasin Koç/Haşim’le Son Çarşamba                                                                       358

Hayriye Ünal/Avcıya                                                                                                360

Sait Maden/Ahmet Haşim                                                                                         361

Hüseyin Atlansoy/ Bir Zabitin Harp Hatıraları                                                  362

İsmail Özmel/Aynı Kaderin Şairleri Haşim ve Tanpınar                                  363

Mina Urgan/Ahmet Haşim                                                                                       364

Nurullah Ata (Ataç)/Ahmed Hâşim                                                                        366

Fevzi Lütfü (Karaosmanoğlu/Son Şöhretler (…) Ahmet Haşim                     369

Ebubekir Eroğlu/Ahmet Haşim İçin                                                                      374

IV. BÖLÜM: YAZISI VE YANKISI (375-558)

İdris Ekinci/Bir Muharrir Olarak Ahmet Hâşim                                                 375

Hayriye Ünal/Eleştirmen Haşim                                                                            384

Muhsin Bostan/Bir Nesir Yazarı Olarak Ahmet Hâşim                                      390

Mustafa Uçurum/Nazım ile Nesir Arasında Ahmet Hâşim’in Dünyası           395

Arif Ay/Ahmet Haşim’in Şehirleri                                                                          398

Kâmil Yeşil/“Müslüman Saati” Ne Demek                                                          412

İrfan Çevik/Haşim’in İki Vurgusu                                                                         418

Duygu Güles K./Hâşim’in Heykelleri                                                                    422

İhsan Kabil/Ahmet Hâşim’in Yazılarında Sinema                                              428

Tarık Deniz/Altın Sarısı Donuk Maskeli Bir Facia Aktörünün Harikulâdelikler Avı…             430

Hatice Bildirici/Ahmet Haşim ve Mitoloji                                                            435

Dursun Ali Tökel/Divan Şiirine Değinileriyle Ahmet Haşim                           444

Manolya Gürocak/Mizah ve Haşim’in Azat Yuvası Gözleri                             450

Murat Soyak/Yedi Meşale ve Ahmet Haşim                                                         456

Fahrettin Arslan/Ahmet Haşim ve “Maruf” Fransız Romancısı                      462

Fatih Özkafa/Yolu Medreseye Düşmüş Galatasaraylı                                       466

İshak Yetiş/Ahmet Haşim’in Mektupları                                                               474

Cemal Şakar/Bir Güneş Çocuğunun İstanbul’u                                                 480

Abdullah Harmancı/Ahmet Haşim’in Tek Öyküsü: “Son Yadigâr” Üzerine…            484

Fikri Özçelikçi/Bir Şair Cümlesinin İhya Ettiği Mekân: Gurabahâne-i Laklakan     493

Akif Kuruçay/Hâşim’in Mezarında-Düşünceler                                                 497

Beyza Nur Demirci/Turuncu Kayık’ta Bir Ruh: Ahmet Haşim                        504

Koray Üstün/Yakup Kadri’nin Kaleminden Ahmet Haşim’i Okumak             507

Ali Sali/“Yakup Kadri’nin Haşim’e Bakışı Çok Acımasızdır”                          517

İsmail Karakurt/Günlerin Köpüğü 1001                                                            522

Yusuf Turan Günaydın/Hatırat Kitaplarında Ahmet Hâşim                           539

Erdoğan Mura/Ders Kitaplarında Ahmet Haşim                                               543

İbrahim Demirci/Ahmet Haşim’in Yazılarına Dair Birkaç Not                       551

V. BÖLÜM: SEÇİLMİŞ METİNLER (559-588)

Halide Edib Hanımefendi’ye/559 • Paris’i Görmüş Zat/560 • Seferber “Kelime”ler/562

Muhâlefet/564 • 19/565 • Türk Edebiyatında Mevcut Temâyüller/566 • Hiddetli

Kalpak/576 • Aşk ve Kıyafet/578 • Otomobiller/579 • İlim/580 • Münekkit/580

Hayâl Kurbanı/581 • Üstad/582 • Mucib-i Şeref Olmayan İki Müşâhede/583 • Acayip

Şeyler/584 • Horoz/584 • Sür’at/585 • Eğer Mantık Olsaydı/585 •  Kirpi ve Tilki/586

Yaratmak/586 • Milletleri Sevmek ve Beğenmek/587

VI. BÖLÜM: KAYNAKÇA (589-618)

Yusuf Turan Günaydın – Selma Günaydın/Ahmet Haşim Bibliyografyası 589

  1. Yazılar/591 • B. Kitaplar/609 • C. Kitaplarda Bölümler/610 • D. Özel Sayı/616
  2. Eserleri/616 F. İthaf ve Nazire Şiirler/617 • G. Röportajlar, Soruşturma ve

Anketler/617 •  H. Tezler/618

VII. BÖLÜM: ALBÜM (619-636) 619

edebiyathaber.net (6 Ocak 2017)

Yorum yapın