Masthead header

Halide Edip Adıvar’ın Akşam gazetesindeki yazıları yayımlandı

Yusuf Çopur’un “Halide Edip’in Akşam Yazıları” adlı kitabı KDY etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

HALİDE EDİP’İN GAZETE YAZILARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Halide Edip, edebiyatçı kimliğiyle diğer gazete yazarlarından ayrılır. O, makalelerinde ele aldığı konulara bir edebiyatçı kimliğiyle yaklaşıp, gözlem ve tasvir gücünü kullanır. Yazar, makalelerinde dönemin sosyal, siyasal ve kültürel olaylarını canlı bir dil ve akıcı bir üslûpla tahlil eder. Meselelere parçadan bütüne bir bakış açısıyla yaklaşan yazar, hüküm verirken, geniş bilgisinin ve devamlı düşünmesinin bir sonucu olarak ulaştığı sentez fikri de verir. Halide Edip okuyucusu, onun geniş ve çok yönlü bakış açısıyla dönemsel gelişmeleri farklı açlardan anlama ve yorumlama şansına sahip olur. Gerek aldığı eğitim gerekse şahsî donanımı, olaylara hâkimiyeti kuvvetli bir kalem olarak onu her zaman bir adım öne koyar.

Yusuf Çopur, bu çalışmasında Halide Edip Adıvar’ın Akşam gazetesinde 1939–1945 yılları arasında yayınlanan makalelerini; Halide Edip gibi bilgi, görgü ve tecrübesi zengin bir edebiyatçımızın yaşadığı çağa düştüğü notların gazete köşelerinden kurtarılması fikrinden hareket ederek inceliyor. Makaleleri İstanbul, Kültür-Sanat, Dış Politika, İngiltere ve Çeşitli Konulardaki Yazılar olarak bölümlere ayıran yazar, bu çalışmasıyla çok yönlü bir kişilik olan Halide Edip’i günümüz okurlarıyla farklı bir zeminde buluşturuyor.

edebiyathaber.net (22 Nisan 2020)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r