Günün önerisi: “Yeni Ekonomi”

Nisan 8, 2024

Günün önerisi: “Yeni Ekonomi”

Mahfi Eğilmez’in “Yeni Ekonomi – 21. Yüzyıla Özgü Yaklaşımlar” adlı kitabı Remzi Kitapevi tarafından yayımlandı. Bu değerli kitabı okurlarımıza öneriyoruz.

Tanıtım bülteninden:

Küreselleşme ve ardından gelen Küresel Kriz, mevcut ekonomik bakışın dünyada olan biteni açıklamakta yetersiz kaldığını âdeta gözümüzün içine soktu. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında giderek belirginleşen farklılıkları kavrayamayan ve bu nedenle de duruma özel yaklaşımlar sunamayan ekonomi politikaları, özellikle gelişme yolundaki ülkelerin yaşadığı sorunlara çözüm getiremez oldu. Bu kitap, her ülkenin, popülist dürtülere kapılmadan, bilimin ışığında kendi koşullarına uygun ekonomi politikaları geliştirmesi gereğini ortaya koyuyor.

“Klasik ekonomik yaklaşımlara farklı bakış ve krizlere karşı yeni çözümler…”

Kitaptan tadımlık >>>

edebiyathaber.net (8 Nisan 2024)

Yorum yapın