Günün önerisi: “Türkçenin Sözvarlığı”

Mayıs 10, 2021

Günün önerisi: “Türkçenin Sözvarlığı”

2010 yılında kaybettiğimiz dilbilimci Prof. Dr. Doğan Aksan’ın 2018 yılında Bilgi Yayınevi tarafından yayımlanan “Türkçenin Sözvarlığı” adlı kitabı, Türkçe’nin etimolojisine dair önemli bir kaynak işlevi görüyor.

Tanıtım bülteninden:

Türkçe, çağlar aşan, değişik kıtalara yayılan, değişik topraklarda yeni lehçeler, diller doğuran güçlü, engin bir dildir; çok eskilere uzandığı anlaşılan bir dil. Türkçenin sözvarlığını bütün dönemleriyle, geçirdiği ses, biçim ve anlam değişmeleriyle ve kimi dile dönüşmüş bütün lehçeleriyle birlikte ele almak, belki bir ömre sığmayacak çok uzun bir çalışmayı gerektirirdi. Biz bir dilbilimci olarak yine de ilk belgelerden başlayarak, ancak dilimizin başlıca evrelerindeki sözvarlığına ana çizgileriyle değinerek birtakım özellikleri, eğilimleri, etkileri sergilemeye yöneldik; Türkçenin engin sözvarlığına ilişkin birtakım saptamalarda bulunduk. Kitap, Türkçe ve dilbilim çalışmalarına küçük küçük yapı taşları koymayı başarabilmişse bundan mutluluk duyacağız.

>> (opens in a new tab)”>Satın almak için>>>

edebiyathaber.net (10 Mayıs 2021)

Yorum yapın