Fuat Keyman ve Ayşe Köse Badur’dan “Kürt Sorunu”

Ekim 11, 2019

Fuat Keyman ve Ayşe Köse Badur’dan “Kürt Sorunu”

E. Fuat Keyman ve Ayşe Köse Badur’un yazdığı “Kürt Sorunu” Ayrıntı Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Türkiye siyasetinde ve kamusal tartışma alanında dış politikadan iç siyasete, ekonomiden çevre sorunlarına, kutuplaşmadan ötekileştirme süreçlerine kadar uzanan geniş bir yelpazede yaşanan; tüm gelişmeleri yatay olarak kesen ya da bu gelişmelerin ortak paydalarından biri olan “Kürt sorunu”na karşı ilginin hem yurt içinde hem de yurt dışında yeniden canlandığını gözlemliyoruz. Aynı zamanda, çatışma çözümü alanında son dönemde yapılan çalışmalara baktığımız zaman, bu çalışmalar içinde kentleşme, kent mekânının yönetimi ve yerel dinamiklere artan biçimde ilgi gösterildiğini görüyoruz. Buna karşın, Türkiye’de, çatışma çözümü alanında yapılan çalışmalarda bu tür bir ilginin hâlâ yeterince gelişmediği gerçeğiyle de karşı karşıyayız. Bu nedenle Türkiye örneğinde Kürt sorununu yerel dinamikler-çatışma çözümü ilişkisi içinde değerlendirmenin gerekli olduğu düşüncesinden hareketle elinizdeki kitap çalışmamızı gerçekleştirdik. Bu kapsamda Diyarbakır, Van, Mardin, Tunceli ve Bingöl’de kentleşme ve çatışma çözümü süreçlerine bakarak Kürt sorununun çözümlenmesine ve çözümüne küçük bir katkı yapmak istiyoruz. Bu kentler, kendi özgünlükleri içinde Kürt sorunu tartışmasının kilit kentleridir. Birbirlerinden farklılık göstermekte ve kendi özgünlüklerini dile getirmekteler, ama aynı zamanda aralarında ortak payda oluşturacak benzer yorumları ve önerileri de ortaya koymaktadırlar. Kentlerin öykülerini dinlemek bize önemli ipuçları verecektir.

Kürt sorununun “kentleşmesi” kadar, özellikle son sekiz yıldır yaşanan Suriye meselesiyle “bölgeselleşmesi” sürecini de yaşamaktayız. Bu nedenle Kürt sorununu bölgeselleşme-kentleşme ekseninde yeniden düşünmek ve tartışmak gerektiğine inanıyoruz. Bu tartışmanın şüphesiz ki akademik, kuramsal ve kamusal alanlarda gerçekleştirilmesi lazımdır ancak bununla birlikte, alan ve kamuoyu araştırmaları aracılığıyla yerel aktörlerin ve vatandaşlarımızın sesini duyurmak da eşit derecede önemli ve değerlidir. Bu kitap çalışmamızı, ikisinin harmanlanmasına dayalı bir yöntem izleyerek yaptık.

E. Fuat Keyman 

İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü, Sabancı Üniversitesi Kurumsallaşma ve Toplumsal Katkı Süreçlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Sabancı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörüdür. Keyman, demokratikleşme, küreselleşme, uluslararası ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, Türk dış politikası ve sivil toplumun gelişimi konularında uzmanlaşmıştır. Bu konularda yurt içi ve dışında yayınlanmış 25 kitabı bulunan Keyman, Bilim Akademisi üyesidir, 2013 yılında, 7. Tasam Stratejik Vizyon Ödülleri kapsamında Stratejik Vizyon Sahibi Bilim İnsanı Ödülü kazanmıştır ve Akil İnsanlar Heyeti üyesi olarak Kürt meselesiyle ilgili çözüm sürecinde çalışmıştır. Prestijli birçok ulusal ve uluslararası kuruluşun danışma kurulu üyeliğini yürüten Keyman, çok sayıda önemli uluslararası akademik derginin yayın kurulunda da görev yapmaktadır. Aynı zamanda, Avusturya Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (OIIP) ve Küresel Çoğulculuk Merkezi’nin bilimsel danışma kurullarında görev almaktadır. Peter Berger ve Samuel Huntington’ın Çoklu Küreselleşmeler; Sürdürülebilir Kent Politikaları: Yaşam Kalitesi Açısından Türkiye’de Kent-Bölgeler; Türkiye’de Kuvvetler Ayrılığını Güçlendirme; Avrupa Vatandaşlığını Yürürlüğe Koyma Projesi; 21. Yüzyılda Devlet (Türkiye Direktörü); ve Türkiye’de Sivil Toplumun Haritalandırılması gibi çeşitli projelerin araştırma direktörlüğünü yürütmüştür. 2002’den beri, akademik çalışmalarına ek olarak, gazeteler ve TV programları aracılığı ile Türkiye ile ilgili fikir ve analizlerini topluma aktarmaktadır.

Ayşe Köse Badur
2000 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuştur. Çalışma hayatına üniversitede İktisadi Kalkınma Vakfı’nda Avrupa Birliği projeleri ile adım atmıştır. Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde tarih alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Şu anda, Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde doktora çalışmasına devam etmektedir. Doğan Kitap tarafından yayınlanan “68’in Kadınları” isimli röportaj kitabı 2010 yılında okuyucuyla buluşmuştur. Ayrıca çeşitli gazete ve dergilerde akademik makale, söyleşi ve çevirileri yayınlanmıştır. Üniversitede Modern Türkiye Tarihi üzerine ders veren Ayşe Köse Badur, Ocak 2015’ten beri Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nde Yerel Demokrasi ve Yerel Yönetişim Forumu Proje Koordinatörlüğü görevini de üstlenmektedir.

edebiyathaber.net (11 Ekim 2019)

Yorum yapın