Feridun Andaç ile Kurgu Atölyesi 29 Ocak’ta başlıyor

Ocak 25, 2021

Feridun Andaç ile Kurgu Atölyesi 29 Ocak’ta başlıyor

Feridun Andaç ile Kurgu Aydınlatır Atölyesi 29 Ocak-19 Mart tarihleri arasında Butik Global Online’da düzenleniyor.

Etkinlik bülteninden

Kurmacaevi’nin gerçekliği

Yazmak Hatırlamaktır

29 Ocak – 19 Mart arası

Cuma Akşamları 20:00 – 22:00 

KURGU, HAKİKAT’i gölgeleyen GERÇEK’i de aydınlatır.

Kurmaca anlatı yolculuğunda bu düşünceyi çıkış noktası olarak alıp, yapılacak esin/etkilenme/örnek okumalar ve izlenecek filmlerle “kurmaca”nın kuruluşu irdelenerek; her bir katılımcının seçtiği konu (sunun) bu düzlemde nasıl kurgulanıp anlatılacağı üzerine çalışmalar yapılacaktır.

Özellikle YER/MEKÂN/İNSAN  gerçekliği, DOĞA/ZAMAN/DÖNEM RUHU, yazarın/anlatıcı-kurucunun yaşantı zenginlikleri/deneyim ve gözlemleri üzerinde durup “konu”su enine boyuna tartışılıp, yazılan pasajlar okunup değerlendirilecektir.

Bu atölye çalışmasının diğer bir ana teması da BELLEK/HATIRLAMA’dır.

Hatırlayarak yazarız, yazmak hatırlamaktır; düşüncesidir  bir diğer çıkış noktamız da.

Buna göre, bu iki aylık zaman dilimindeki  seminerimizde şu temalar üzerinde durulacak.  Yola çıkılan bu  kavramlarla yol alınırken yazmak eylemi/okumak uğraşı ekseninde bir çalışma yürütülecektir. Ayrıca her katılımcı verilen okuma listesinden seçilecek yapıt üzerine de  özümleyici bir çalışmaya yönelecektir. Orada irdelediğimiz bu kavramların/temaların karışlıklarını arayarak kendi yazma konusunu/izleklerini geliştirecektir.

Yazdıkları, yazmak istedikleri öykü/romanları üzerine buradan devşirileceklerle yapılacak çalışmalarda da konuları/metinleri üzerinde durulup tartışılacak.

1. Söylem/Anlatıcının Bakış Açısı

2. Karşılaşma/lar

3. Karakter

4. Anlatıcı/Bilinç-akışı

• Okuma metinleri/yazarlar: 

Vüs’at O. Bener/Julio Cortazar/

Raymond Carver/Virginia Woolf

OKUMA/ÇÖZÜMLEME PLANI:

1.SÖYLEM: Vüs’at O. Bener’in öykülerinin okunması/yorumu (Dost kitabı; çözümleme öyküsü: “Yaşamasız”)…kavramlarla düşünmek/yazmak, anlatmak

2.KARŞILAŞMA/LAR: Julio Cortazar/Oyunun Sonu kitabının okunması; çözümleme/yorum:  “Öğle Yemeğinden Sonra”

3.KARAKTER/KAHRAMAN: Raymond Carver/ Azgın Mevsimler/ “Çıra”öyküsünün olay/kişi/durum ekseninde çözümlemesi.

4.ANLATICI/BİLİNÇAKIŞI: Virginia Woolf/Deniz Feneri romanının anlatım tekniği açısından çözümlenişi.

Kayıt ve Bilgi için: [email protected]

Web: Butik Global Online

edebiyathaber.net (25 Ocak 2021)

Yorum yapın