Faruk Duman’dan “Tom Sawyer’in Kitap Okuduğu Kulübe”

Kasım 5, 2015

Faruk Duman’dan “Tom Sawyer’in Kitap Okuduğu Kulübe”

????????????????????????????????????????Faruk Duman’ın ikinci deneme kitabı Tom Sawyer’ın Kitap Okuduğu Kulübe, Can Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Tom Sawyer’in Kitap Okuduğu Kulübe, Faruk Duman’ın çocukluk anılarından başlayıp hala editör olarak çalışmayı sürdürdüğü Can Yayınları’nın kurucusu Erdal Öz’le sohbetlerine, yalnızlık kavramının edebi çerçevede sorgulanmasından Tolkien ve Yaşar Kemal’i aynı başlıkta buluşturan değerlendirmelerine dek, son derece zengin bir sohbet sunuyor. Bu, bir yazarın kendi okuma macerasını anlattığı, içine hiç çekinmeden hayatını da kattığı, yazar-okur resmiyetinden sıyrılarak yazanla okuyanı iki sırdaş haline getiren, çok özel bir kitap.

“Demiryolu lojmanlarında otururduk. Ağaçlar içinde bir küçük mahalleydi burası. Dokuz taş ev vardı topu topu. Mahallenin çocukları olarak birlikte okula gider, birlikte saklambaç oynar, yaz gecelerini mahallenin ortasında bağdaş kurup birbirimize korku hikâyeleri anlatarak birlikte geçirirdik. Böyle gecelerde evlerimize girmek istemez, yaz tatilinin keyfini çıkarabilmek için elimizden geleni yapardık. Anlattığımız hikâyelere kendimizi öyle kaptırırdık ki, gece yarısına doğru akasya ağaç­ larından kara gölgeler sarkardı. Bir köşede ak bir keçi peyda olur, hayvan yanımıza sokularak bir zaman sonra bizimle konuşmaya başlardı. Soluğumuzu tutarak dinlerdik onu. Bazen küçükler hafiften ağlamaya başlar, titreyerek bize sokulurdu. Onları anlatılanların yalnızca birer hikâye olduğuna inandırmak için akla karayı seçerdik. Hoş, keyfimizi kaçırırdı bu. Çünkü hikâye, üzerine titrenilesi bir şeydir; büyüsü hemen kaçıverir ve baştan alındığında asla aynı tadı vermez.”

Faruk Duman

1974’te Ardahan’da doğdu. Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nden me­zun oldu. Av Dö­nüşleri’yle 2000 Sait Faik Hikâye Armağanı’nı, Keder Atlısı’yla 2004 Haldun Taner Öykü Ödü­lü’nü, Adasız Deniz’le 2011 Memet Fuat Deneme Ödülü’nü, İncir Tarihi’yle de 2011 Yunus Nadi Roman Ödülü’nü ka­zandı. Can Yayınla­rı’nda editör olarak çalışmaktadır.

edebiyathaber.net (5 Kasım 2015)

Yorum yapın