Masthead header

Egeli Kadın Yazarlar Platformu’ndan “İnadına Kadınım, Kadınsın, Kadınız”

Egeli Kadın Yazarlar Platformu (EKYAZ) üyelerince yazılan “İnadına Kadınım, Kadınsın, Kadınız” Kurgu Yayıncılık etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Kitap fuarları kitapseverlerin coşkuyla bekledikleri önemli kültür olaylarından biridir. Onlarca yayınevinin yayımladığı binlerce kitabı bir arada görmek, dokunmak, salonlar dolusu kitabın kokusunu içine çekmek kitapsever için büyük bir ayrıcalık, mutluluk veren bir durumdur. Kitap ortak paydasında buluşan insanlarla birlikte olmak, yaşadığı çağın hızı içinde yalnızlaşan bireyin, yaşamı yeniden fark etmesi, yalnız olmadığını duyumsamasıdır aynı zamanda. Paneller, sevilen yazarlarla buluşma ve söyleşme olanağıyla fuarlar, gerçek anlamda bayram coşkusu taşır kitapseverler için.

Okurlar için bu kadar önemli olan kitap fuarları, yazarların da heyecanla bekledikleri bir olgudur. Türkiye’nin büyük katılımlı fuarlarından biri olan İzmir Kitap Fuarı bu yıl 6-14 Nisan tarihleri arasında, 24. kez okurlarla buluşacak. Büyük ilgi gören fuar, kitapseverler kadar İzmir’de yaşayan yazar kadınların oluşturduğu, Egeli Kadın Yazarlar Platformu (EKYAZ) üyesi yazarlar için çok özel bir anlam taşıyor. Yazar kadınlar, ortak bir çalışmanın ürünü olan “İnadına Kadınım, Kadınsın, Kadınız” adlı kadın sorunlarına yönelik kitaplarının okurla buluşacak olmasının heyecanını yaşamaktadırlar.

2003 yılında, Ege’de yaşayan yazar kadınları bir araya getirmek amacıyla kurulan Egeli Kadın Yazarlar platformu kurulduğundan bu yana yaptığı etkinliklerle, İzmir’in kültür yaşamında söz sahibi olan önemli bir topluluktur. Platform üyesi yazarlar özellikle kadına dair yaptıkları etkinlikler ve ortak kitaplarıyla, toplumsal cinsiyet eşitsizliği bağlamında, kadınların derinleşen sorunlarının nedenlerine ve çözümlerine dikkatleri çekebilmek için çaba göstermekte, farkındalık yaratmaya çalışmaktadır. Geçtiğimiz yıl Nisan ayı içinde İzmir’in Çeşme’ ilçesinde yaptıkları, oldukça büyük ilgi gören, “Kadın ve Şiddet” isimli panel de bu çalışmalardan biri. Aradan geçen bir yıl içinde Çeşme’de yapılan panel konuşmalarından oluşan derleme, ortak çalışmanın ürünü olarak kitaba dönüştürüldü.

“İnadına Kadınım, Kadınsın, Kadınız” adıyla, Kurgu Yayıncılık tarafından kitaplaştırılan bu derleme on sekiz yazar kadının, konu hakkındaki çalışmalarını içermekte. Bu yıl düzenlenecek olan İzmir Kitap fuarında okurlarla buluşmayı bekleyen kitapta, kadının uğradığı şiddetin türleri, sonuçları ve ortadan kaldırılması için yapılması gerekenler ele alınmaktadır.

Üretimin tarihi sürecinde özel mülkiyetin doğuşuyla birlikte şiddet bir olgu olarak insan yaşamının ortasına yerleşti. Bu durum, toplumsal düzeni ve adaleti sağlamak için gerekli olan insan ilişkilerini düzenlemek adına katı kuralların oluşturulmasını da beraberinde getirdi. Bu kurallarının yarattığı ahlak, gelenek görenek, kent yaşamı, ulus-devlet temel prensiplerinin oluşturduğu modern toplum, biyolojik cinsiyetin ötesinde ‘Toplumsal Cinsiyet’ kavramını yarattı. Toplumsal cinsiyet kavramı, toplumsal düzlemde bireyden beklenenlere ve toplumda bireye biçilen konuma işaret eder. Bu beklenti ve belirlenen konum ne yazık ki kadınlar aleyhine bir konumdur. Eşitsizlik ve ötekileştirme içerir ve doğal olarak içerisinde şiddeti barındırır. Şiddetse ötekileştirme, yok saymayı beraberinde getirir.

Ülkemizde son yıllarda artan şiddet, gündelik hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız, neredeyse sıradan, olağan bir olgu haline geldi. Bu olguda kadınlar ve çocuklar şiddetten en çok etkilenen gruplardandır. Günümüzde kamusal alandan iyice dışlanan, eve çekilen, erkekleri tarafından dövülen, öldürülen kadınların sayılarındaki artış oldukça ürkütücü. Bu artışın en önemli nedeni olan erkek egemen kültürün yarattığı toplumsal cinsiyet ayrımcılığı kadının eğitime ve üretime katılımı başta olmak üzere sağlık, yaşamı hakkında karar alabilme, sosyal hayata katılmaları gibi insan olmalarından kaynaklanan haklarını kullanmalarında kısıtlanmalarına yol açmakta.

İnadına Kadınım, Kadınsın, Kadınız adıyla kitaplaşan çalışmada EKYAZ üyesi yazar kadınlar, yukarıda sözü edilen konuları neden ve sonuç ilişkisi açısından irdeleyerek, şiddeti doğuran nedenlerin ortadan kaldırılması konusunda çözümlere dikkati çekmeyi amaçlıyorlar. Kadın erkek herkes için duyarlılık ve farkındalık yaratmayı amaçlayan bir kitap olarak, İnadına Kadınım, Kadınsın, Kadınız İzmir Kitap Fuarında, Kurgu Yayıncılık satandında okurlarla buluşmayı heyecanla bekleyen kitaplar arasında.

http://egelikadinyazarlar.blogspot.com/p/ekyaz-tarihce.html  Linkine tıklayarak Egeli Kadın Yazarlar Platformu – EKYAZ- hakkında bilgi edinebilirsiniz.

edebiyathaber.net (2 Nisan 2019)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r