“Edebiyatımızda Mektup” Öğrenci Sempozyumu

Mayıs 4, 2012

“Edebiyatımızda Mektup” Öğrenci Sempozyumu

Yeditepe Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Edebiyatta Buluşma III “Edebiyatımızda Mektup”
Öğrenci Sempozyumu
7-8 Mayıs 2012
 
PROGRAM
 
7 MAYIS 2012
09:30-10:00 AÇILIŞ KONUŞMASI
 
Prof. Dr. AHMET İNCE (Yeditepe Ünv. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı)
Doç. Dr. ALİ BUDAK (Yeditepe Ünv. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı)
 
10:00-11:00 1. OTURUM: TÜR ÜZERİNE
Oturum Yöneticisi: Bahar Gökpınar
 
METİN SARI (Yeditepe Ünv./Karşılaştırmalı Edebiyat-Y. Lisans)
“Bir Bildirişim Aracı Olarak Mektubun Ortaya Çıkışı, Tarihsel Gelişimi”
 
SEMRA SİVRİ (Yeditepe Ünv./Türk Dili ve Edebiyatı-Lisans)
“Edebiyat Okura Gönderilmiş Bir Mektup Mudur?”
 
MELİKE AYSU AKCAN ve ERCAN AKYOL (Bilkent Ünv./Türk Edebiyatı-Y. Lisans)
“Mektup Nedir: Mektup Türünün Sorunsallaştırılması”
 
VAHİDE BİLGİ ERDİN (Kocaeli Ünv./Türk Dili ve Edebiyatı-Y. Lisans)
“Edebiyat Geleneğinin El Emeği Göz Nuru: Mektup”
 
11:00-11:15 Soru-Cevap
11:15-11:30 Ara (çay-kahve ikramı)
 
11:30-12:15 2. OTURUM: TÜRÜN DEĞİŞİMİ
Oturum Yöneticisi: Ece Erdoğuş Levi
 
SÜMEYYE ANIL (Aanadolu Ünv./Pedagojik Formasyon-Lisans)
“Mektup Evrenine Kısa Bir Yolculuk ve Sanallaşan Dünyaya Direnen mektup”
 
PELİN AYTEMİZ (Bilkent Ünv./Görsel ve Kültürel Çalışmalar-Doktora)
“Yadigar-ı Uhuvvet: Mektupla Yollanan İthaflı Fotoğraflar Üzerine”
 
ELİF SERRA ŞAMLIOĞLU (Ege Ünv./Türk Halkbilimi-Y. Lisans)
“Mektubun Yazılı Kültürden Elektronik Kültüre Taşınmasına Bir Örnek: Özay Gönlüm ve Mektup”
 
12:15-12:30 Soru-Cevap
12:30-13:45 Yemek Arası (Yemek Salonu-Sosyal Tesisler)
 
13:45-14:30 3. OTURUM: İLK ÖRNEKLER
Oturum Yöneticisi: Murat Yiğit
 
EMİNE TEMEL (Marmara Ünv./Türk Dili-Y. Lisans)
“Eski Uygur Türkçesi Dönemine Ait İki Mektup Örneği”
 
SEMA CİRİT (Fırat Ünv./Türk Dili ve Edebiyatı-Lisans)
“Âşıkların Dilinden Telli Mektuplar”
 
BURCU EDİS (Atatürk Ünv./Fransızca Öğretmenliği-Lisans)
“Türk Edebiyatında Batılı Anlamda Mektup Türünün İlk Örnekleri”
 
14:30-14:45 Soru-Cevap
14:45-15:00 Ara (çay-kahve ikramı)
 
15:00-15:30 4. OTURUM: ESKİ EDEBİYAT
Oturum Yöneticisi: Metin Sarı
 
SERAP KAYIKÇI (Yeditepe Ünv./Türk Dili ve Edebiyatı-Lisans)
“Fuzuli’nin Şikâyetnâme’sinde Mektuplu Serzeniş”
 
BÜŞRA DİNÇ (Yeditepe Ünv./Türk Dili ve Edebiyatı-Lisans)
“Mevlana’dan Oğlu Alâeddin Çelebi’ye Mektuplar”
 
15:30-15:45 Soru-Cevap
15:45-16:00 Ara (çay-kahve ikramı)
 
16:00-17:00 5. OTURUM: MEKTUP ROMAN (BİÇİM TARTIŞMALARI)
Oturum Yöneticisi: Melike Saba Akım
 
CEMİLE KAYGISIZ (Dokuz Eylül Ünv./Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği-Lisans)
“Madalyonun Öbür Yüzü: Homongolos’un Mektupları”
 
ÖZLEM SÖNMEZ YAZICI (Yeditepe Ünv./Karşılaştırmalı Edebiyat-Y. Lisans)
“Adaleti Arayan Mektup: Şairin Romanı”
 
ESRA AKPINAR (İstanbul Ünv./Türk Dili ve Edebiyatı-Lisans)
“Leyla Erbil’in Mektup Aşkları Romanında Aşkın Ayna Kuramına Göre İncelenmesi”
 
SEMİHA ŞENTÜRK (Boğaziçi Ünv./Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü)
“Deneysel Bir Mektup-Roman: Mektup Aşkları”
 
17:00-17:15 Soru-Cevap
 
8 MAYIS 2012
 
09:30-10:30 1. OTURUM: ŞİİR-POETİKA
Oturum Yöneticisi: Özlem Sönmez Yazıcı
 
ANIL AKBULUT (Marmara Ünv./ Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği-Lisans)
“Türk Şiiri'nin Sivil Şairi Ve Uçbeyi Arasındaki Mektuplar: Ece Ayhan-İlhan Berk Mektupları”
 
ÖZTEKİN DÜZGÜN (Kocaeli Ünv./Türk Dili ve Edebiyatı-Lisans)
“Nazım Hikmet’in Bursa Cezaevi’nden Vâ-Nû’lara Gönderdiği Mektuplarda Dönemin Edebiyat Hayatına Dair Söylemleri ve Yorumlar”
 
AHMET SAYGILI (Yeditepe Ünv./Türk Dili ve Edebiyatı-Lisans)
“Cahit Sıtkı Tarancı’nın Mektuplarında Gizlenen Poetika” 
 
MURAT YİĞİT (Yeditepe Ünv./Türk Dili ve Edebiyatı-Lisans)
“Zindandan Mehmet’e Mektup: Necip Fazıl’ın Poetikası”
 
10:30-10:45 Soru-Cevap
10:45-11:00 Ara (çay-kahve ikramı)
 
11:00-11:45 2. OTURUM: ŞİİR-POETİKA-OTOBİYOGRAFİ
Oturum Yöneticisi: Naci Akıncı
 
ATANUR MEMİŞ (İstanbul Ünv./Yeni Türk Edebiyatı-Doktora)
“Şiire Dönüşen Aşk Mektuba Dönüşen Şiir”
 
VERONİKA ZAGVOZDKİNA (Tallinn Ünv./Orta Doğu Çalışmaları)
“Aşk Mektubu Ne Anlatır”
 
BEYZA KOLUNSAĞ (Yeditepe Ünv./Türk Dili ve Edebiyatı-Lisans)
 “Baba ve Eş: Mektuplarında Behçet Necatigil”
 
11:45-12:00 Soru Cevap
12:00-13:15 Yemek Arası (Yemek Salonu-Sosyal Tesisler)
 
13:15-14:15 3. OTURUM: EDEBİYATÇILAR VE ÖZEL YAŞAM
Oturum Yöneticisi: Semra Sivri
 
DAMLA AĞÜZÜM (Beykent Ünv./Türk Dili ve Edebiyatı-Lisans)
“Gazub Bir Şaire Venedik’ten Havadis”
 
HÜSEYİN KIYAK (Marmara Ünv./Yeni Türk Edebiyatı-Y. Lisans)
“Mûsikîşinaslar ve Edebiyatçılar Arasındaki  Mektuplar”
 
SİNAN YENİAY (Konya Ünv./Türkçe Eğitimi-Lisans)
“Ziya Gökalp’in Limni ve Malta Mektuplarında Özlem”
 
ECE ERDOĞUŞ LEVİ (Yeditepe Ünv./Karşılaştırmalı Edebiyat-Y. Lisans)
“Ahmet Hamdi’nin İnsanlık Halleri”
 
14:15-14:30 Soru-Cevap
14:30-14:45 Ara (çay-kahve ikramı)
 
14:45-15:45 4. OTURUM: TOPLUMAL CİNSİYET-KADIN OTOBİYOGRAFİLERİ
Oturum Yöneticisi: Bahar Gökpınar
 
SERBAR SEVGİ ARPA (Nevşehir Ünv./Yeni Türk Edebiyatı-Y. Lisans)
“Kadınlar-Erkekler ve Mektup Aşkları”
 
HÜLYA BULUT (Mimar Sinan Ünv./ Sosyoloji-Doktora)
“Gururun ve Zayıflığın Mektubu: Handan”
 
MERİÇ KURTULUŞ (Bilkent Ünv./Türk Edebiyatı-Doktora)
“Sevim Burak’ın Mektuplarında Kadınlık ve Kadın Yazarlığı: Deneyimin Kurmacaya Dönüşümü”
 
KABİL DEMİRKAN (Boğaziçi Ünv./Türk Dili ve Edebiyatı-Doktora)
“Her Şeyin Sonu’ndan Başlamak: Tezer Özlü’nün Mektuplarından Kalanlar”
 
15:45-16:00 Soru-Cevap
 
16:00-16:30 DEĞERLENDİRME ve KAPANIŞ

edebiyathaber.net (04 Mayıs 2012)

Yorum yapın