Masthead header

Edebiyat öğrencileri ve konuya ilgi duyanlar için başvuru kitabı: “100 Soruda Türk Edebiyatı”

Rauf Mutluay’ın yazdığı “100 Soruda Türk Edebiyatı” Ayrıntı Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

 “Sanatın amacı, sanat ürünleri yoluyla toplumsal hayatta duygu ve düşünce, beğeni ve inanç, ülkü ve coşku birliği yaratarak toplumu ortak ölçülerde kaynaştırmaktır. Sanatçının öncülüğündeki bu toplumsal anlatıma, bireyler kendi kültür ve beğeni ölçüleri oranında katılarak ortak sevgilerde birleşirler. Daha iyi, daha güzel, daha doğru bir hayat ve insanlık ülküsünün paylaşılmasında sanat ve özellikle edebiyat en büyük sözcülük görevindedir. Çünkü öteki sanatların çoğu gibi soyut öğelerle değil, toplumun duygu ve düşünce hayatının ortak ve ulusal ‘dil’i ile ortaya çıkan edebiyat, en güçlü akımların yaratıcısı olur.”

Rauf Mutluay, soru cevap şeklinde hazırladığı 100 Soruda Türk Edebiyatı adlı bu çalışmasında basit ve anlaşılır cevaplarla Orta Asya’dan günümüze kadar Türk edebiyatını ele alıyor. “Edebiyat sözünden ne anlaşılmalıdır?” sorusundan yola çıkan Mutluay, Türk dili, tarihi ve edebiyatının temel metinlerine ve problemlerine değiniyor. Dönemler, yazarlar ve şairler hakkında bilgi verirken, dilimizdeki edebiyat sözünün kaynağı, Türkçenin yapı özellikleri, tarihsel gelişimi gibi pek çok konuyu irdeliyor. 100 Soruda Türk Edebiyatı, edebiyat öğrencileri ve konuya ilgi duyan herkes için eşsiz bir kaynak, yararlı bir başvuru kitabı niteliğinde.

Rauf Mutluay

1925 Eskişehir doğumlu. İlk ve ortaokulu annesinin ölümü üzerine yerleştikleri Kütahya’da okudu. 1939 yılında İstanbul’a geldi. 1942’de İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun oldu. Yüksek öğrenimini İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu öğrencisi olarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı. Antalya, Kastamonu, Edirne, İstanbul Fatih Kız ve Atatürk Erkek liselerinde edebiyat öğretmenliği yaptı (1947-74). Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde (1974-81), İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Yüksek Okulu’nda (1979-81) Türk Dili ve Edebiyatı okuttu. İstanbul Arkeoloji Müzesi Kitaplığı’nda çalıştı; çeşitli yayınevlerinde ve bazı ansiklopedilerin yayın kurullarında görev aldı.

Mutluay’ın ilk yazıları okur karşısına 1946 yılında Gün dergisinde çıktı. Sonraki yıllarda Cumhuriyet, Dünya, Kim, Yön, Hür Vatan, Varlık, Türk Dili, Dost, Yeni Ufuklar, Yeditepe, Papirüs, Milliyet Sanat, Gösteri gibi dönemin önemli gazete ve dergilerinde deneme, inceleme, eleştiri ve öyküleri yayımlandı. 1969-1978 arası Cumhuriyet gazetesinde “Kitaplar” ve “Edebiyat Sohbetleri” üst başlığıyla kaleme aldığı yazılar geniş okur kitlesinin ilgisine konu oldu. Milliyet Yayınları’nın “100 Şair 1000 Şiir” ve eleştirmen Fethi Naci’nin Gerçek Yayınevi’ndeki ünlü “100 Soruda…” dizisine, Türk edebiyatının tarihsel gelişim ve çeşitli sorunlarını irdelediği ve günümüzde de ilgiyle okunan kaynak niteliğinde kitaplar hazırladı.

Denemelerini Pas Demiri Yiyor (1974) ve Bende Yaşayanlar (1977) adlı yapıtlarında toplamış olan Mutluay 1995 yılında yaşama veda etti.

Rauf Mutluay’ın yayımlanmış başlıca yapıtları:
Araştırma-İnceleme:
100 Soruda Türk Edebiyatı (1969); 100 Soruda 19. Yüzyıl Türk Edebiyatı (1970); 100 Soruda Edebiyat Bilgileri (1972); 100 Soruda Çağdaş Türk Edebiyatı 1908-1972 (1973); 50 Yılın Türk Edebiyatı (1973).
Deneme:
Pas Demiri Yiyor (1974); Bende Yaşayanlar (1977). Ölümünden sonra: Yaz Dersleri (1997); Sebiller Su Vermiyor (2002).
Derleme:
Türk Halk Şiiri Antolojisi (1972); Tanzimat’tan Günümüze Kadar Türk Şiiri (1973).

edebiyathaber.net (5 Mart 2018)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r