Düşünce eğitiminde Atatürk: “Vapurda Kim Var?” | Fatma Dirican

Nisan 25, 2022

Düşünce eğitiminde Atatürk: “Vapurda Kim Var?” | Fatma Dirican

Felsefenin kaynağı merak, merak duygusunun kaynağı ise çocukluktur, diyebiliriz. Felsefenin merkezinde soru sormanın olduğu bilinen bir gerçek.  

Atatürk, bir devlet adamı ve lider olmasının yanında bir düşünce adamıydı. Çocukların küçük yaşta onun bu yanını fark etmeleri, Atatürk’ü bu yönüyle de kavramaları oldukça önemli.

Bu kitapta, gerçekleşmesi çok zor bir masalın bir yaşam gerçeğine dönüşmesi anlatılmış. Ancak bunun aşama aşama gerçekleşmesiyle çocukların bunu bir anda görmesi değil, duygu geçişleriyle içselleştirmeleri de sağlanmış.

Çocuklar için felsefe, çocukların, bir metin, öykü ya da örnek olaydan yola çıkarak bilgi, doğru, gerçek, güzel, adalet gibi felsefi kavramları bir yetişkin rehberliğinde tartışmaları olarak açıklanabilir.

Bu metinde tüm bu olanaklara sahip bir kurgu oluşturulmuş. Felsefi bakış açısı ve konusu itibariyle insan yaşamını kucaklamış. Metnin, duygu geçişlerindeki alegorik anlatımla çocuğun duygu ve düşünce dünyasında Atatürk’ü kucaklaması sağlanmış.

Süt Beyaz Martı, kitaptaki güzel bir metafor. Kaybedilenlerle dünyamızı dolduran karanlık; kapkara her yer. Süt Beyaz Martı, umudun, özgürlüğün, azmin simgesi olarak yerleşmiş tam bu noktada.

Metnin bir bölümünden sonra tüm renkler, duygular, düşünceler değişmiş.  Bu da düşünce eğitimine elverişli bir metin olarak işlenmesini kolaylaştırmış. Bir masal metni olması yanında diyaloglarla ilerlemesi, içsel diyaloglara da zemin hazırlamış. Bu da felsefi bakış açısıyla yorumlanabilmesine olanak veriyor. Masal metin olarak felsefi düşüncenin beslendiği ikinci beceriye de hizmet ediyor: Yaratıcı düşünme. Yaratıcı okumanın da tüm aşamalarına uygun yazılmış metin, etkileşimli ve canlandırmalı okumaya oldukça elverişli. Görsellerin de tüm bu kazanımlara hizmet eden usta bir kalemin elinden çıktığı da belli oluyor.

Özetle, bu kitapta çocuklar bir felsefe olarak Atatürk’ü buluyor karşısında diyebiliriz. Atatürk karşılarına bir bilgi yükü olarak değil önce bir duygu; sonra bir düşünce olarak çıkmış.

Hem çocuklar hem de yetişkinler için başucu kitabı olabilecek nitelikte.

edebiyathaber.net (25 Nisan 2022)

Yorum yapın