“Dinin Demokrasiyle İmtihanı” yayımlandı!

Haziran 18, 2015

“Dinin Demokrasiyle İmtihanı” yayımlandı!

Dinin+Demokrasiyle_Im_Kapak_72Ian Buruma’nın yazdığı “Dinin Demokrasiyle İmtihanı“, Deniz Ali Gür çevirisiyle Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi tarafından yayımlandı.

Tarih boyunca dinî ve seküler otoriteler arasında gerilimler olagelmiştir. Buruma, farklı kültürlerde demokrasinin bu gerilimlerden ne yönde etkilendiğini inceliyor.

Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Kilise ile devlet ilişkilerinin, Çin ve Japonya’daki dinî otoritenin ve Avrupa’da İslamın yol açtığı sorunları ele alan Dinin Demokrasiyle İmtihanı’nın merkezinde Tocqueville’in şu sorusu yer alıyor: Demokratik toplumları bir arada tutmak için, ifade özgürlüğü ve oy verme hakkı dışında neye ihtiyaç vardır? Hukukun üstünlüğü yeterli midir, yoksa ortak değerlere, etiğe, ahlaka ihtiyacımız var mıdır? Tüm bunlarda dinin rolü nedir; liberal demokrasi için destek mi yoksa köstek midir?

Dini ezme girişimlerinin, demokrasi getirmek yerine genellikle dinî isyanlara ya da dinî şiddetin en kötü biçimleri kadar kanlı siyasi kültlere yol açtığını hatırlatan Buruma, din ve demokrasinin nasıl bir arada var olabileceğine ilişkin önemli tespitlerde bulunuyor.

Ian Buruma

1951’de Lahey’de doğdu. Leiden Üniversitesi’nde Çin edebiyatı, Tokyo’daki Nihon Üniversitesi’nde Japon sineması üzerine eğitim aldı. Çalışmalarında genellikle çağdaş Japon ve Çin kültürlerini inceler. Anglomania: a European Love Affair (1999), Inventing Japan: From Empire to Economic Miracle 1853–1964 (2003), Murder in Amsterdam: The Death of Theo Van Gogh and the Limits of Tolerance (2006) ve Year Zero: A History of 1945 (2013) [Sıfır Yılı, YKY, 2015] gibi önemli çalışmalara imza atmış, pek çok ödül kazanmıştır. New York Review of Books, the New Yorker, the Guardian ve the Financial Times gibi süreli yayınlara sık sık yazılarıyla katkıda bulunuyor. 2003’ten beri Bard College’da ders vermektedir.

edebiyathaber.net (18 Haziran 2015)

Yorum yapın