Dalgalara karşı: “Pasifik’e Karşı Bir Bent”

Temmuz 8, 2020

Dalgalara karşı: “Pasifik’e Karşı Bir Bent”

Maguerite Duras’nın “Pasifik’e Karşı Bir Bent” adlı romanı, Nedret Tanyolaç Öztokat çevirisiyle Can Yayınları tarafından yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Bir annenin çocukları için sömürgeciliğe ve okyanusa açtığı savaşın öyküsü, Duras’ın  edebiyatının köşe taşlarından biri.

Adiliğinize hiçbir zaman alışamayacağım ve yaşadıkça, son nefesimi verene kadar size hep bundan söz edeceğim.

Fransız sömürgesi Çinhindi’nde, yirmi ve on altı yaşlarında iki çocuğuyla birlikte zor koşullarda hayatını sürdüren anne, güçbela edindiği toprakları kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Üstelik yoksulluk yüzünden çocuklarının çekip gideceğinden korkar. Onlara bir şey bırakabilme arzusuyla toprağını ekmek için durmadan çabalar, fakat yılın belli zamanlarında yükselen deniz sularıyla emekleri heba olur ve böylece Pasifik’e karşı bir bent kurmaya girişir.

Çocukluğundan ve gençliğinden yoğun izler taşıyan, annesine övgü niteliğindeki 1950 tarihli romanı Duras’a hak ettiği ünü getirmiş, dikkatleri üzerine çekmesini sağlamıştır. Pasifik’e Karşı Bir Bent, yozlaşmanın metaforu olarak karşımıza çıkan okyanus sularına karşı girişilmiş mücadelenin yanı sıra, toplumsal eşitsizliğe, sömürgeciliğe karşı açılmış bir savaştır.

“Okuyanı içine alan ve kendini okutan bu çok yüzlü romanın gizli anlamları insanın adeta aklına dolanıyor.”

Germaine Brée

#fransızromanı #sömürgecilik #direniş #yoksulluk #aile #dayanışma #mücadele

Bu kitaba ilgi duyanlar için ek öneriler: Joseph Conrad – Karanlığın Yüreği, Albert Camus- İlk Adam, George Orwell – Burma Günleri, Salman Rushdie – Mağriplinin Son İç Çekişi, J.M. Coetzee –Barbarları Beklerken 

MARGUERITE ­DURAS,­ 1914’te­ Hindiçin’de­ doğdu.­ Sorbonne ­Üni­ver­si­tesi’nde ­hukuk ­ve ­siyaset­ bilimi öğrenimi ­gördü.­Yazar ­olarak ­ilk ­başarısını,­üçüncü ­romanı Pasifik’e Karşı Bir Bent ­(1950) ­ile ­ka­zandı. Yine­ ilgiyle karşılanan ­Cebelitarık Denizcisi ­(1952) ­ve ­Moderato Cantabile (1958),­ di­yalogların­ daha­ çok­ önem­ kazandığı,­ daha­ lirik­ yapıtlardı.­ Alain­ Res­nais’nin ­ünlü ­filmi­ Hiroşima Sevgilim’in­ özgün ­senaryosunu­ da­ kaleme alan­ Duras,­ India Song ­(Hint­ Şarkısı) ­adlı ­oyununu­1975’te­ senaryolaştırdı ­ve ­fil­min ­yönetmenliğini ­üstlendi.  Sonraki ­yıllarda ­daha­ soyut­ bir­ üslubu­ benimsedi.­ Yarı­ özyaşamöyküsel­ romanı­ Sevgili’nin­ (1984) ­öyküsünü­ daha­ sonra Kuzey Çinli Sevgili ­(1991) ­adlı ­romanında­ yeniden­ ele ­aldı. ­Beyazperdeye ­de ­uyarlanan Sevgili adlı romanıyla­ Goncourt­ Ödülü’ne­ değer ­görülen ­Duras,­1996’da ­Paris’te ­öldü.

NEDRET­ TANYOLAÇ­ ÖZTOKAT,­ 1962’de­ İstanbul’da­ doğdu.­ İstan­bul ­Üniversitesi ­Edebiyat ­Fakültesi Fransız ­Dili ­ve ­Edebiyatı ­Anabilim­ Dalı’nı­ 1985’te ­bitirdi. ­2006 ­yılında ­profesör ­oldu.­ Çalışmalarını­ edebiyat­göstergebilimi ­alanında­ yoğunlaştırdı. ­2002 ­yılından­ bu ­yana­ Fransız­ Dili ­ve ­Edebiyatı ­Anabilim­ Dalı’nın başkanlığını ­yürüten­ Öztokat, ­başta ­Marguerite ­Duras, ­Jorge­ Semprun,­ Nina ­Berberova­ ve­ Tzvetan ­Todorov olmak­ üzere ­önemli ­yazarların ­yapıtlarını ­Türkçeye­ kazandırdı.

edebiyathaber.net (8 Temmuz 2020)

Yorum yapın