Masthead header

Çok boyutlu bir antropoloji portresi: “Törensel Hayvan”

Oxford Üniversitesi Sosyal Antropoloji Profesörü Wendy James’in, yeni bir antropoloji portresi olarak ortaya koyduğu ve başlığını Wittgenstein’dan alıntı yaparak “Törensel Hayvan” olarak belirlediği kitap, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından Sevda Çalışkan’ın çevirisiyle yayımlandı.

Wendy James, “Törensel Hayvan” nitelemesiyle, antropolojinin insan yaşamında keşfettiği törensel biçimleri ve kalıpları ayrıntılı olarak resmediyor. James, toplumsal formun, antropolojinin ve bir bütün olarak insan bilimlerinin asli unsuru olduğunu savunuyor. Antropoloji, James’in elinde, hâlâ insanlık durumunu evrensel, varoluşsal safiyet ve tarihindeki bütün savrukluğu içinde kavramamıza yarayan çok temel ve kendine özgü bir tartışma ve sorgulama geleneği olma konumunu koruyor. Günümüz antropolojisinin giderek genişleyen ufuklarını yansıtan bu çok boyutlu çalışmada, disiplinin dünyada süregiden savaşlar, yoksullaşma, sömürü ve şiddet gibi meselelere acilen el atması gerektiği vurgulanıyor.

James, değişen dünyada geleneksel konuları birer birer yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış antropolojinin; göç, insani yardım politikaları, yeni üreme teknolojileri ve fundamentalizm gibi günümüzün acil meseleleriyle ilişkisine dikkat çekiyor. James, ayrıntılı ve sağlam bir etnografik malzemeyle yoğrulmuş bu kapsamlı çalışmada, özenle seçtiği tarihsel kaynakları, arkeoloji, paleoantropoloji, genetik, sanat, maddi kültür, etnomüzikoloji, şehircilik, politika, ekonomi ve psikoloji gibi komşu disiplinlerdeki güncel fikirlerle harmanlıyor. 

Wendy James, Oxford Üniversitesi’nde sosyal antropoloji profesörüdür. Edward Evans-Pritchard ile Godfrey Lienhardt’ın öğrencisi olan James, Sudan-Etiyopya sınırının her iki yakasında yaşayan Uduk halkı ve diğer kültürel azınlık grupları arasında geniş saha çalışmaları yapmıştır. British Academy üyesi olan yazar, 2001-2004 yılları arasında Kraliyet Antropoloji Enstitüsü’nün başkanlığını yürütmüştür.

edebiyathaber.net (10 Ekim 2013)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r