Cogito’dan “Dostluk”la

Ocak 25, 2012

Cogito’dan “Dostluk”la

Cogito Dergisi’nin 68-69. sayısı “Dostluk” dosyası ile çıktı.

Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan Cogito Dergisi’nin Dostluk dosyasında, hem filolojik hem tarihsel ve sosyolojik dostluk incelemelerine, felsefe ve dostluk arasındaki ilişkiyi olduğu kadar filozoflar arası dostluk ilişkilerini de okuyan makaleler eşlik ediyor.

Dostluk nedir? Felsefe nedir?

Felsefenin ne olduğu sorusunun sadece dostlar arasında ve o da “sır verirmişçesine ya da güvenle veya düşmana karşı bir meydan okumaymış gibi sorabilmek” gerektiğini bildirerek başlar Deleuze ve Guattari, Felsefe Nedir? adlı kapsamlı sorgulamaya.

Bu sayıda yer alan “Dostluk” başlıklı makalesinde Agamben de, adını vermeden (ve nedense bu kitabı birlikte yazdığı dostu Guattari’yi silerek) Deleuze’e atıfta bulunuyor ve Aristoteles’te dostluk kavramının ontolojik temelinin peşine düşüyor.

Aristoteles’e atfedilen “Dostlarım, dost diye bir şey yoktur”un esasen bir çeviri hatası olduğunu, doğrusunun “Çok dostu olanın hiç dostu yoktur” olduğunu ısrarla vurgularken, Jacques Derrida’nın Dostluğun Siyaseti’nde bu filolojik hatadan haberdar olmasına rağmen, dostluğu bir yandan olumlarken bir yandan da şüpheyle hükümsüz kılabilmek için onu görmezden gelişini eleştiriyor.

Simon Morgan Wortham’ın “Dostluğun Yasası” başlıklı makalesi, Agamben’in bu makalesini merkeze oturtarak Derrida ve Agamben gibi iki çağdaş filozof arasındaki ilişkiyi dostluk yaklaşımları bağlamında ele alıyor.

Cogito’da dostluğun düşünceleriyle ilişkisi bağlamında, Michel Foucault, Gilles Deleuze ve Maurice Blanchot. Stivale gibi diğer filozoflara da yer veriliyor.

17 Eylül 2011’de Adbusters sitesinin çağrısıyla Wall Street’in göbeğindeki Zuccotti Parkın işgaliyle başlayan sivil hareketin ABD’nin diğer şehirlerine ve Avrupa’ya yayılışını, polisin müdahalesini, felsefeci ve düşünürlerin harekete desteği de bu sayının Rüzgâr Gülü’nde aktarılıyor.

Judith Butler’ın kamuda “görünme”, tezahür etme hakkını düzenleyen toplumsal ve yasal kısıtlamaları ele aldığı üç derslik bir serinin ikinci konuşması olan “Müttefik Bedenler ve Sokağın Siyaseti” başlıklı konuşmasının çevirisini de Yeni Perspektifler bölümünde yer alıyor.

Ayrıca bu sayıda Madde ve Mana’nın yazarı Saffet Murat Tura’yla ve Ortak Zenginlik’in yazarı Antonio Negri’yle yapılan iki söyleşi bulunuyor.

Kaynak: cnnturk.com

Yorum yapın