“Çeviribilimde Tarih ve Tarihyazımı” yayımlandı

Haziran 28, 2016

“Çeviribilimde Tarih ve Tarihyazımı” yayımlandı

ceviribilimCemal Demircioğlu’nun Çeviribilimde Tarih ve Tarihyazımı, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Cemal Demircioğlu’nun uzun yıllar üzerinde çalıştığı kitap, Doğu-Batı ekseninde bir karşılaştırma niteliği taşıyor.

Günümüzde kültürler ve edebiyatlar arası ilişkileri, çeviri alanına odaklanarak inceleyen disiplinlerarası bir araştırma sahası olan çeviri tarihi, bir tür uygarlık tarihi sayılıyor. Cemal Demircioğlu’nun bu çalışması ise, 1980’lerden günümüze, çeviri tarihi ve tarihyazımı konularında geliştirilen akademik söylemleri seçilmiş bir literatür bağlamında ele alıyor; Türkiye içinden ve dışından araştırmacıların çeviri tarihini düşünme biçimlerine ışık tutuyor.

Kitap ayrıca Osmanlı kültüründe çeviriyi, Arap-Fars-Türk edebiyatları arasındaki etkileşimi ele alan bilimcilerin yöntem önerilerine ve yaklaşımlarına da yer vererek Türkiye odaklı tarihsel çeviri araştırmalarına ilgi duyanların başvuracağı bir yapıt ortaya koyuyor.

Cemal Demircioğlu:

Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Yüksek lisans derecesini aynı üniversitede Yeni Türk Edebiyatı alanından, doktora derecesini ise Çeviribilim alanından aldı. Çeviribilimsel bakışla Osmanlı çeviri tarihi ve çeviri kavramlarına ilk kez odaklanan doktora araştırmasıyla Boğaziçi Üniversitesi Doktora Tezi Ödülü’nü (2006), daha sonra European Society for Translation Studies (EST) tarafından üç yılda bir verilen Genç Araştırmacı Ödülü’nü (2007) aldı. Boğaziçi Üniversitesi’nde Tanzimat dönemi çeviri etkinlikleriyle ilgili dersler verdi. Okan Üniversitesi Çeviribilim Bölümü öğretim üyesidir. Osmanlı ve modern Türk toplumunda çeviri tarihi, çeviri tarihinde yöntem ve diliçi çeviri alanlarında çalışmalar yapıyor.

edebiyathaber.net (28 Haziran 2016)

Yorum yapın