Çağan Dikenelli bu kez yepyeni bir fantastik polisiyeyle karşımızda

Kasım 4, 2022

Çağan Dikenelli bu kez yepyeni bir fantastik polisiyeyle karşımızda

Çağan Dikenelli’nin Upirlerin Fısıltısı adlı romanı Oğlak Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Şeker Efendi ile Sahab’ın nefes kesen serüvenlerini okurken heyecan dolu büyülü bir maceraya dalacaksınız. Oğlak Yayınları, “Şeker Efendi ve Sahab’ın İmkânsız Serüvenleri” serisinin ilk kitabıUpirlerin Fısıltısı’nı yayımlamaktan gurur duyar.

Öylesine bir parlaklık beklemeyen gözleri kamaşmış, çevresinde ışıktan yıldızlar dans etmeye başlamıştı… ve evet, imkânsız gibi görünse de, bir su evreninin tam altından bakıyordu Boğaz’a. Yekpare camla kaplı tavandan koskoca bir kadırganın suları yararak Sarayburnu’na doğru ilerlediği görülüyordu. Tekneden düştüğü o gün yaratıkların kendisini görebildiği düşüncesiyle tüyleri diken diken oldu. Hızla bir dolabın altına koşturdu ve küçük tombul bedenini gizlemek üzere o dar yere sıkıştıktan sonra çevreyi bir daha kolaçan etti.


“Bu gece!” diye bağırmıştı yaratık Saaf ûl Sahr dilinde. “Sultan bu gece ölecek, o kadar! Beklemeye tahammülümüz yok!” Çağan Dikenelli bu kez yepyeni bir fantastik polisiyeyle okurlarının karşısına çıkıyor…

Yazar hakkında

1969, İz­mir do­ğum­lu. Sa­int Jo­seph Ko­le­ji’nde öğ­re­ni­mi­ni ta­mam­la­dık­tan son­ra, Do­kuz Ey­lül Üni­ver­si­te­si Gü­zel Sa­nat­lar Fa­kül­te­si Si­ne­ma Bö­lü­mü’nü bi­tir­di. Si­ne­ma ve te­le­viz­yon sek­tö­rün­de yö­net­men yar­dım­cı­lı­ğı ve se­na­rist­lik yap­tı. 2004’te Ep­si­lon Ya­yın­cı­lık ta­ra­fın­dan Bu Şe­hir­de Her­kes Ak­ra­bam Olur ad­lı mi­zah ro­ma­nı, 2005’te Ar­tı Bir Ya­yı­ne­vi ta­ra­fın­dan Ta­şı­yı­cı ad­lı kor­ku ro­ma­nı ya­yım­lan­dı. Oğ­lak Ya­yın­la­rı’ndan çı­kan Kör Fa­hi­şe Bı­ça­ğı Me­lek Tey­ze po­li­si­ye di­zisinin ilk kitabıdır.

edebiyathaber.net (4 Kasım 2022)

Yorum yapın