Masthead header

“Bugünün Türkiyesi’nde Mimarlık” yayımlandı

Dr. Evren Aysev’in derlediği “Bugünün Türkiyesi’nde Mimarlık” İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

“Bugünün Türkiyesi’nde Mimarlık” kitabının hikâyesi, 2015 Ekim’inde İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Yapı Endüstri Merkezi (YEM) işbirliğiyle düzenlenen “Bugünün Türkiyesi’nde Mimarlık Tartışmak?” temalı konferans ile başladı. Dr. Evren Aysev’in derlediği kitap, konferansın gündemini oluşturan tartışmalar üzerinden geliştirilen bir diyaloglar dizisi olarak tasarlandı. 

Akademik ve profesyonel mimari pratiklerin içinden gelen 25’i aşkın mimarın katıldığı “Bugünün Türkiye’sinde Mimarlık Tartışmak” konferansı sürecinde, Türkiye’de mimarlık alanında yaşanmakta olan değişimler, var olan sorunlar, mimarlığın gündelik siyasetle ilişkisi, mimarın rolleri, konvansiyonel pratikler, alternatif yaklaşımlar ve tüm bunların mekânsal üretim süreçlerine yansımalarıyla biçimlenen geniş bir tartışma çerçevesi oluştu. Konferansın sonunda, dünyada ve Türkiye’de mimarlık eğitiminden meslekî ortam ve mimarlığı tartışma kültürüne kadar uzanan çok boyutlu bir tablo ortaya çıktı.

“Bugünün Türkiyesi’nde Mimarlık?”, söz konusu konferansın gündemini oluşturan tartışmalar üzerinden geliştirilen bir diyaloglar dizisi olarak tasarlandı. Soru-cevap yöntemiyle ilerleyen diyaloglar, “Tartışma Kültürü ve Eleştiri; Erk ve Mekân Politikaları; İnşaat, Yapılaşma ve Kentleşme Dinamikleri; Alternatif Yaklaşımlar; Eğitim; MeslekiOrtam; Roller ve Aktörler” olmak üzere yedi alt başlıkta toparlanıp biçimlenerek kitap haline getirildi. 

Mesleğin farklı cephelerinden, önde gelen mimarların seslerini bir araya getiren bu çalışma, Türkiye’de 21. yüzyılın ilk çeyreğinde oluşan mimari iklime ilişkin güçlü bir söz üretirken, geleceğe dair öngörü ve ipuçları da barındırmakta.

Eser, mimarlık dünyasına önemli katkılar sağlayacak.

edebiyathaber.net (3 Temmuz 2018)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r