“Bu kitap, elini sallayan iyi yazana çarpsın hayalimin bir propagandası…” | Serkan Parlak

Nisan 30, 2020

“Bu kitap, elini sallayan iyi yazana çarpsın hayalimin bir propagandası…” | Serkan Parlak

“Yetenek nörolojik karşılıklara sahip olabilir ve bireye verilen bir şey gibi alınabilir. Bireyin kullansa da kullanmasa da yeteneği olabilir; ancak yaratıcılık sadece edimde görülebilir.” Rollo May

Metinler arası okumalar, yazma edimi ve yazar adaylarını cesaretlendirip yazmaya teşvik etmeyle biçimlenmiş bir yaşam süren Işıl Işık’ın A7 Kitap’tan çıkan yaratıcı yazarlık kitabı “Yazma Cesareti ( Kitabın genişletilmiş 2. Baskısı Yazar’sın! adıyla yayınlanıyor.) daha çok okura ulaşmayı hak eden nitelikli bir kitap.  “Yazma Cesareti” Işıl Işık’ın biraz da geç de kalsa peşinden gitmeye cesaret ettiği yazma hayali ve yolculuğunun hikâyesi. Bu cesareti işin başındaki yazar adaylarına aktarmak en temel hedefi. Alıştırma, uygulama, çözümleme, notlar alma ve oyunlarla bezeli modüllerden oluşan bir eğitim atölyesinin metne dönüşmüş hali var elimizde. Ana bölümler: hikâye, olay örgüsü, kahraman, çatışma, başlangıç ve üslup… Işık, özetle yıllar boyunca oluşan deneyimlerini yazmak isteyen herkesle paylaşmak istemiş, iyi de etmiş.  Kitapta yer yer yazın tarihçesi, yazın türleri ve aralarındaki ilişkiler hakkında açıklayıcı bilgiler olsa da kitabın temel derdi bu değil; bunlar merakı tetikleyici unsurlar. Esas amaç yazma tutkusunu beslemek, yazar adayı masaya oturduğunda ya da çeşitli mazeretler bularak yazmaktan vazgeçtiğinde ona güç verecek, cesaretlendirecek, taslağının karşısına yeniden oturmasını sağlayacak hevesi sağlamak, bu çok kıymetli.

“Yazma Cesareti” adı üzerinde notlar almış, yazmış bırakmış, yazmaya yeni başlamış yazar adayları için bir tür kılavuz kitap, hayal gücünü ateşleyip kavram, sözcük ve karakterlerle keyifli bir yolculuğun ilk kapısı, dar kapıdan geçeceksin’i, cesaretin tohumu, pusulası…

Yazmaya başlamadan önce iyi, nitelikli bir okur olmak gerek. Bunun için gerekli yol işaretleri “Yazma Cesareti”nde her bölümün sonunda mevcut, tabi ki her seçkinin yazarın beğenilerini yansıttığını unutmadan. Yazma arzusunun kaynağı okumaktır öncelikle, her türlü edebi tür için antoloji ya da gelenek diyebiliriz buna. Geleneği aşmak ideali olmalıdır işe yeni başlayan bir yazar adayının, çok büyük bir hedef olsa da. Okudukça taşar ve yazmaya başlarız. Teknikleri ve kanonu kavrayarak kendi sesimizi, üslubumuzu bulabiliriz. Potansiyellerimizi açığa çıkarmak için disiplinli bir biçimde çalışmak çok önemli. Yazarken yeni keşifler yaparız, sabırla çalışmaya devam edersek bir süre sonra kurduğumuz dünyanın içinde yaşamaya başlarız. Sansürleri bir kenara atıp tabularımızı yıkmak, arınmak da gerekli. Her yazar adayı hatalar yapmalı, her cümlesi defalarca üzerinden geçilip sıfır hataya ulaşmış mükemmel bir metin değil derdimiz. Sonuçta yayınevinin son ütücüsü editör metnimize son şeklini verecektir, defalarca üzerinden geçtiğimiz metne bir defa daha bakmamızı isteyebilir ki olması gereken de budur. Geleneğimizin yalın, özlü, tutumlu bir dil üzerine kurulu köklü bir geçmişinin olduğunu ve yazar adaylarının bunu kendi üsluplarınca geliştirmelerinin temel hedefleri olması gerektiğini rahatlıkla savunabiliriz. Süslü dili savunanlar da olacaktır tabi ki.

Kullanma kılavuzuna gelince; kısa alıştırmalar için kitapta boşluklar ayrılmış, uzunlar için yazar adayları kendine özel bir yöntem geliştirebilir. Yazar adayının taslak oluşturmasında bu alıştırmalara sadık kalması çok önemli.

Yazma Cesareti’nin ilgili modülündeki filmler izlenebilir, çözümlenebilir, kurgunun mantığını kavrama açısından iyi bir uygulama bu. Önerilen kitaplar okunabilir, öğrencilerin yazı örneklerine bakılabilir. Yazar adayları kitabın temel mantığı doğrultusunda kendi atölyelerini, çalışma biçimlerini ve ritimlerini tasarlayabilir. Tıkanma olduğunda geri dönüp alıştırma ve oyunlara çalışmak şartıyla. “Yazma Cesareti” yolun başındaki yazar adaylarına, öğrencilere, öğretmenlere de hitap eden nitelikli bir yaratıcı yazarlık kitabı…“Yazmak isteyip de nereden başlayacaklarını bilemeyen naif kalemlerin motive olacakları bir eser, bir yol haritası, bir pusula…”

Kaynaklar: Yazma Cesareti, Işıl Işık, A7 Kitap, Kasım 2018, Birinci Baskı, 272 s.

Yazar’sın! , Işıl Işık, Yazardan Direkt, Nisan 2020, E-Kitap.

Serkan Parlak – edebiyathaber.net (30 Nisan 2020)

Yorum yapın