Bu kitap din sosyolojisine giriş niteliğinde!

Temmuz 18, 2014

Bu kitap din sosyolojisine giriş niteliğinde!

dinsosHüseyin Bal‘ın kaleme aldığı “Din Sosyolojisi” adlı başvuru kitabı Sentez Yayıncılık etiketiyle yayımlandı.

Din olgusu ve dini gruplar Durkheim ve Weber’den bu yana sosyolojinin araştırma alanlarından biridir. Bu çalışmanın amacı, özellikle sosyolojinin din olgusunu, dini grupların yapısal özelliklerini nasıl değerlendirdiğini anlamak ve din sosyolojisi alanındaki yöntem tartışmalarını ve kullanılan yöntemleri belirlemeye çalışmaktır. Sosyolojinin genel anlamda yaşadığı yöntemsel yaklaşımlar veya sahip olduğu olanaklar din sosyolojisi için de geçerlidir. Burada bu yöntemsel yaklaşımlar incelenmeye çalışılmıştır. Bunun yanında din sosyolojisi alanında dini gruplar için nitel yönteme uygun bir araştırma önerisi geliştirilmiştir. Aynı zamanda bazı dini gruplar (Zerdüştiler, Yezidiler, Bahailer) daha yakından incelenerek bu alanda çalışacaklara yardımcı olunmak istenmiştir.

edebiyathaber.net (18 Temmuz 2014)

Yorum yapın