Bu kitabın konusu “eşya pedagojisi”

Nisan 24, 2018

Bu kitabın konusu “eşya pedagojisi”

Arnd-Michael Nohl’un “Eşya ve İnsan” adlı kitabı, Özden Saatçi çevirisiyle Ayrıntı Yayınları tarafından yayımlandı.
Tanıtım bülteninden

Bu kitabın konusu “eşya pedagojisi”: Eşya kullanmayı nasıl öğreniriz; örneğin bisiklete binmeyi? Eşya bizi belli bir beden duruşu almaya nasıl zorlar, örneğin kötü bir beden duruşunu neredeyse olanaksız kılan, eğimli oturma yerine sahip ergonomik bir sandalye? Eşya bizimle birlikte nasıl değişir, işlevsellikleri nasıl yeni boyutlar kazanır, örneğin internetin oluşum sürecinde? Büyüme sürecimizde eşya nasıl sıradanlaşır? Onları kullanma yoluyla beceri kazanarak, onlar hakkında bilgi edinerek insan eşya ile nasıl öğrenir? Eğitim amacıyla eşya yetkilendirilse ve sonrasında insan belirli davranışları ve aynı zamanda kendine bağlı yönelimleri eşyadan bekleyecek olsa ve bunun sonucunda kendini eğitse ne olur? Çocuklar –sosyalleşme anlamında– kendileri için çok doğal olan eşya dünyasına ne şekilde girerler? Ve eşya nasıl insanların şu söz konusu yaşamla ilgili yönelimlerini dönüştüren yönelim geliştirme süreçlerine dahil olmuştur?

Eşyanın eşya olma durumu, insanlarla doğrudan bağlantısı ve aynı zamanda işlevselliklerinin değiştirilebilir olması üzerine düşünmeden tüm bu sorular yanıtlanamaz.

Arnd-Michael Nohl, bu önemli kitabında, sıradan görünen ayrıntıların önemine değiniyor ve zihinleri açıyor.

Arnd-Michael Nohl

Prof. Dr. Arnd-Michael Nohl, 1968 yılında Batı Almanya’nın Giessen kentinde doğdu. Herborn kasabasında büyüdükten sonra, Heidelberg, Ankara ve Berlin’de Eğitim Bilimi, İslâm Bilimi ve Psikoloji okudu. Berlin Freie Universität’de araştırma görevlisi, Magdeburg Üniversitesi’nde asistan ve 2004-2006 arasında Freie Universität’de yardımcı doçent olarak çalıştıktan sonra 2006 yılından beri Hamburg Helmut Schmidt Üniversitesi’nde görev yapmaktadır. 2000 yılında Türkiyeli göçmen gençler hakkında bir doktora tezi vermiş olan yazar, 2006’da eğitim felsefesinde bir doçentlik tezi bitirdi. Eğitim ve öğrenme kuramı ve ampirik analizi, kültürlerarası pedagoji, göç araştırmaları, niteliksel araştırma metodolojisi ve Türkiye ile ilgili birçok makale ve kitabı bulunan yazar, Türkçede Kültürlerarası Pedagoji (2. Basım, 2014), Göç ve Kültürel Sermaye (2011) başlıkları altında iki kitap yayınladı.

edebiyathaber.net (24 Nisan 2018)

Yorum yapın