Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi kapılarını araştırmacılara açtı

Kasım 27, 2015

Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi kapılarını araştırmacılara açtı

1448606214_CONSTANTINOPLE_4_AntoineHelbertTürkiye’de ilk kez bir devlet üniversitesi bünyesinde, Bizans uygarlığıyla ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurulan Boğaziçi Üniversitesi Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi, 24 Kasım 2015’te Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen bir tören ile çalışmalarına başladı.

Boğaziçi Üniversitesi Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi’nin açılış törenine ev sahipliği yapan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu, Bizans döneminden günümüze bir dünya kenti olma özelliğini taşıyan İstanbul’da Bizans tarihi ve kültürel mirasını taşıyan ve araştıran bir merkezin 2015 yılına dek var olmadığını vurgulayarak, “Bu boşluğu doldurmak ve bu merkezi açmak Boğaziçi Üniversitesi’nin baştan beri en önemli motivasyonu olmuştur. Merkez, Bizans çalışmaları konusunda Türkiye’nin ve dünyanın yeni bir çekim, yaratıcılık ve araştırma noktası olacaktır. Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi’nin temelleri bir bakımdan 1999 yılında, Boğaziçi Üniversitesi’nin o yıl ev sahipliği yaptığı ve 1955’ten bu yana Türkiye’de düzenlenen ilk büyük çaplı Bizans çalışmaları konferansı olma özelliğini taşıyan uluslararası “Bizans İstanbul’u: Anıtlar, Topografya ve Gündelik Yaşam” konferansı ile atıldı. Bu sahadaki çalışmalarımızı artık Merkez üzerinden artırarak devam ettireceğiz’’ diye konuştu.

Boğaziçi Üniversitesi Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nevra Necipoğlu da şunları söyledi: “Boğaziçi Üniversitesi’nin Bizans çalışmaları sahasındaki kesintisiz çabaları ve kararlı adımları arasında 1999 yılında üniversitemizde düzenlenen uluslararası Bizans İstanbul’u Konferansı, Türkiye’de bu sahanın büyük ölçüde önünü açan bir dönüm noktası oluşturmuştur. Bugün, 25 yıldır süregelen çabaların sonucu açılışını gerçekleştirdiğimiz Merkez, Türkiye’den ve yurtdışından Bizans uzmanlarının, bu alanda akademik çalışma yapan lisansüstü öğrencilerin ve doktora sonrası akademisyenlerin buluşma noktası olacak. Genç araştırmacılara kapılarını açık tutacak, akademik değişim programları yürütecek. Ayrıca sadece doğrudan Bizans üzerine değil, Ortaçağ İslam, Selçuklu ve erken dönem Osmanlı tarihi ve sanatı gibi ilgili alanlarda çalışan uzmanlarla yürütülecek ortak araştırmalar sayesinde, Merkez Bizans sahasına çok katmanlı yeni bakış açıları getirilmesini sağlayacak ve bu da bizi dünyadaki diğer Bizans çalışmaları merkezlerinden farklı kılacak. Amacımız İstanbul’un dünyada Bizans çalışmaları sahasında faaliyet gösteren belli başlı kentler arasında yer almasına katkıda bulunmak.’’ diye konuştu.

Merkez, Bizans tarihi, kültürü, sanat ve mimarlık tarihi, arkeolojisi konularında Boğaziçi Üniversitesi’nde verilen eğitimin geliştirilmesini desteklemek ve teşvik etmenin yanı sıra; yurtiçi ve yurtdışındaki diğer üniversitelerle bu konularda ortak çalışma ve araştırmaları geliştirmek; Bizantoloji alanında uzmanlığın altyapısını teşkil eden ve halen Boğaziçi Üniversitesi’nde verilen Latince, Eskiçağ ve Ortaçağ Yunancası eğitiminin geliştirilmesini desteklemek; gelecekte bu dillerin yanı sıra Bizans dönemi paleografya, nümizmatik, sigilografya, kodikoloji gibi konularda eğitim seminerleri düzenlemek konularına eğilecek. Amaçları doğrultusunda Kültür Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu ve Tarih Vakfı başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumsal birimlerle işbirlikleri yapacak.

edebiyathaber.net (27 Kasım 2015)

Yorum yapın