“Bir Mega-Proje Olarak Kanal İstanbul Üzerine Değerlendirmeler” 24 Mart’ta online

Şubat 22, 2021

“Bir Mega-Proje Olarak Kanal İstanbul Üzerine Değerlendirmeler” 24 Mart’ta online

MSGSÜ’nün düzenlediği Pelin Pınar Giritlioğlu ile “Bir Mega-Proje Olarak Kanal İstanbul Üzerine Değerlendirmeler” semineri 24 Mart 11.00’de online olarak yapılacak.

1992 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Kentleşme ve Çevre Sorunlar Anabilim Dalı’nda görev yapmakta olan Giritlioğlu, akademik görevlerinin yanı sıra 1998-2009 yılları arasında yönetim kurulu üyesi olduğu, 2000’den itibaren 2. başkanlık ve başkanlık görevlerini üstlendiği TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nde 2018’den beri 2. başkan olarak görev yapmaktadır. 2010 yılından beri İBB Tarihi Yarımada Alan Başkanlığı’nda, Oda temsilcisi olarak Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. “Kentsel Yenileme” adlı bir kitabı ve “İçtihatlı İmar Mevzuatı” adlı ortak editörlük yaptığı bir kitabı, yayına hazırladığı 12 ayrı kitap ve bilimsel dergilerde yayımlanmış çok sayıda ulusal ve uluslararası makaleleri bulunmaktadır. “Kentsel dönüşüm”, “kentsel yenileme”, “imar hukuku” ve “kentsel suç” konularında teorik ve uygulamalı çalışmalarını sürdürmektedir.

“Bir Mega-Proje Olarak Kanal İstanbul Üzerine Değerlendirmeler” başlıklı sunumunun tanıtım metninden:

“İstanbul yaklaşık son yirmi yıllık süreçte, ardarda hayata geçirilen mega-projelerin etkisiyle kentsel ve çevresel ölçekte, ekolojik açıdan büyük bir tahribata uğramıştır. İlk kez 2011 yılında kamuoyuna tanıtılan, 3. Havalimanı ve 3. Boğaz Geçişi ile birlikte tasarlanan bir mega-projenin üç ayağından biri olan Kanal İstanbul projesi, gerek ekolojik ve hukuki yönlerden, gerekse de planlama ilke ve esasları açısından birçok meselenin tartışılmasını zorunlu kılmıştır. Bu söyleşide, İstanbul metropoliten alanının tamamında ve ayrıca tüm Trakya ve Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerde geniş kapsamlı etkilere neden olacak bir mega-proje olarak Kanal İstanbul projesi, İstanbul’un sürdürülebilir gelişimine etkileri ile tartışılacaktır.”

Katılım bağlantısı için>>>

edebiyathaber.net (22 Mart 2021)

Yorum yapın