“Bir kelime daha uzatmak” için… | Burak Soyer

Haziran 27, 2023

“Bir kelime daha uzatmak” için… | Burak Soyer

Edebiyatımızın erbaplarından Cahit Zarifoğlu’nun, edebiyat ve sanata dair düşüncelerini içeren, daha önce Mavera, Yeni Devir ve Milli Gazete gibi mecralarda yayımlanmış yazılarının yer aldığı “

Edebiyatımızın erbaplarından Cahit Zarifoğlu’nun, edebiyat ve sanata dair düşüncelerini içeren, daha önce Mavera, Yeni Devir ve Milli Gazete gibi mecralarda yayımlanmış yazılarının yer aldığı “Bir Kelime Daha”, Zarifoğlu’nu bu yazılar aracılığıyla daha yakından tanımak için de bir rehber işlevi görüyor.
Cahit Zarifoğlu, her ne kadar bir şair olarak bilinse de o, kırk yedi yıllık ömrüne şiirden hikâyeye, romandan denemeye, tiyatro oyunundan günlüğe kadar edebiyatın bütün kollarında eserler yazmış, kendinden sonra gelenleri etkilemiş bir yazı erbabıdır. Zarifoğlu’yla da elbette tüm yazarlarda olduğu gibi eserleriyle vesilesiyle tanışmak, onun kelimelerinde, satırlarında “neler döndüğünü” bilmek en iyi “yöntem”dir ancak bazen yazarların yazı üzerine kalem oynatması da, onlarla yolu bir şekilde kesişmemiş, kesişememiş okurlar için kılavuz niteliği taşır. Zira bu yazılar, yazarın şiir, roman, hikâye artık ne yazıyorsa ya da yazmayıp bu rahle-i tedrisattan okuyarak geçmiş olsa da, onun fikriyatı hakkında bilgi edinmek için iyi bir başlangıç sayılabilir. Elbette yine, tam olarak yazın alanına girmeyen bu yazılar, kalem sahibi kişinin dünya görüşüne dair de okurun kafasında bir şema oluşturmasına yardımcı olur. Ketebe Yayınları’ndan Hacer Selçuk’un yayıma hazırladığı, Cahit Zarifoğlu’nun kaleme aldığı edebiyat yazılarından oluşan “Bir Kelime Daha”, işte bu saydıklarıma denk düşen bir kitap. “Sunuş” yazısından alıntılayıp kitaba dair biraz daha açıklık getirebiliriz: “Bir Kelime Daha’yı, Zarifoğlu’nun “Şair bir kelime daha uzatıyor” dizesinden mülhem, onun sanat ve edebiyata dair düşüncelerini okura bir bütün hâlinde sunarak; şiire, öyküye, romana, önemli yazar ve eserlere, edebiyat ilişkilerine, dönemin dergi ve gazete ortamına dair dikkatini daha iyi anlamak için uzatılmış “bir kelime daha” olarak görmek gerek. Bu kitap, Cahit Zarifoğlu’nun estetik duruşunu ortaya koymakla beraber, metinlerindeki fikirsel arka planı ve düşünsel tavrı anlamaya yardımcı olacaktır.”
İki bölüme ayrılan “Bir Kelime Daha”nın birinci bölümünde Cahit Zarifoğlu’nun ağırlıklı olarak bir edebiyat eserinin önce düşünce olarak yazarın kafasında belirmesine, sonra bu düşüncelerin biraz sancılı da olsa kağıda dökülme sürecine dair yazıları yer alıyor. Bu bölümde Zarifoğlu’nun şiire dair yazdıkları daha fazla yer tutuyor. “Bir Eser Doğarken”le bahsettiğim düşünce “doğuşuyla” açılan kitap, şiir yazmanın öğretip öğretilmeyeceğine, şiirin her daim koruduğu güncelliğine, şiir yazan insanın haleti ruhiyesine, “sabrın” önemine değinen yazılarla Zarifoğlu’nun şair yönüne daha yakından bakma imkânı doğuyor. İkinci bölümde ise Zarifoğlu’nun yazılarının daha genel anlamda edebiyat üst başlığıyla şekillenerek, buradan alt kollara ayrıldığını söylemek mümkün. Roman, hikâye kendine bu bölümde daha fazla yer bulurken, şiir de pas geçilmemiş ve bu türler yine Zarifoğlu’nun kaleminden çıkan örneklerle pekiştirilerek okurun kavrayışında katkıda bulunulmuş.
Cahit Zarifoğlu’nun “Edebiyat Yazıları” başlığı altında toplanan “Bir Kelime Daha” kitabı, onun edebiyata ve sanata karşı durduğu yeri, o yerden bizim gördüğümüz Cahit Zarifoğlu’nun düşünsel dünyasına ışık tutuyor.

”, Zarifoğlu’nu bu yazılar aracılığıyla daha yakından tanımak için de bir rehber işlevi görüyor.

Cahit Zarifoğlu, her ne kadar bir şair olarak bilinse de o, kırk yedi yıllık ömrüne şiirden hikâyeye, romandan denemeye, tiyatro oyunundan günlüğe kadar edebiyatın bütün kollarında eserler yazmış, kendinden sonra gelenleri etkilemiş bir yazı erbabıdır. Zarifoğlu’yla da elbette tüm yazarlarda olduğu gibi eserleriyle vesilesiyle tanışmak, onun kelimelerinde, satırlarında “neler döndüğünü” bilmek en iyi “yöntem”dir ancak bazen yazarların yazı üzerine kalem oynatması da, onlarla yolu bir şekilde kesişmemiş, kesişememiş okurlar için kılavuz niteliği taşır. Zira bu yazılar, yazarın şiir, roman, hikâye artık ne yazıyorsa ya da yazmayıp bu rahle-i tedrisattan okuyarak geçmiş olsa da, onun fikriyatı hakkında bilgi edinmek için iyi bir başlangıç sayılabilir. Elbette yine, tam olarak yazın alanına girmeyen bu yazılar, kalem sahibi kişinin dünya görüşüne dair de okurun kafasında bir şema oluşturmasına yardımcı olur. Ketebe Yayınları’ndan Hacer Selçuk’un yayıma hazırladığı, Cahit Zarifoğlu’nun kaleme aldığı edebiyat yazılarından oluşan “Bir Kelime Daha”, işte bu saydıklarıma denk düşen bir kitap. “Sunuş” yazısından alıntılayıp kitaba dair biraz daha açıklık getirebiliriz: “Bir Kelime Daha’yı, Zarifoğlu’nun “Şair bir kelime daha uzatıyor” dizesinden mülhem, onun sanat ve edebiyata dair düşüncelerini okura bir bütün hâlinde sunarak; şiire, öyküye, romana, önemli yazar ve eserlere, edebiyat ilişkilerine, dönemin dergi ve gazete ortamına dair dikkatini daha iyi anlamak için uzatılmış “bir kelime daha” olarak görmek gerek. Bu kitap, Cahit Zarifoğlu’nun estetik duruşunu ortaya koymakla beraber, metinlerindeki fikirsel arka planı ve düşünsel tavrı anlamaya yardımcı olacaktır.”

İki bölüme ayrılan “Bir Kelime Daha”nın birinci bölümünde Cahit Zarifoğlu’nun ağırlıklı olarak bir edebiyat eserinin önce düşünce olarak yazarın kafasında belirmesine, sonra bu düşüncelerin biraz sancılı da olsa kağıda dökülme sürecine dair yazıları yer alıyor. Bu bölümde Zarifoğlu’nun şiire dair yazdıkları daha fazla yer tutuyor. “Bir Eser Doğarken”le bahsettiğim düşünce “doğuşuyla” açılan kitap, şiir yazmanın öğretip öğretilmeyeceğine, şiirin her daim koruduğu güncelliğine, şiir yazan insanın haleti ruhiyesine, “sabrın” önemine değinen yazılarla Zarifoğlu’nun şair yönüne daha yakından bakma imkânı doğuyor. İkinci bölümde ise Zarifoğlu’nun yazılarının daha genel anlamda edebiyat üst başlığıyla şekillenerek, buradan alt kollara ayrıldığını söylemek mümkün. Roman, hikâye kendine bu bölümde daha fazla yer bulurken, şiir de pas geçilmemiş ve bu türler yine Zarifoğlu’nun kaleminden çıkan örneklerle pekiştirilerek okurun kavrayışında katkıda bulunulmuş.

Cahit Zarifoğlu’nun “Edebiyat Yazıları” başlığı altında toplanan “Bir Kelime Daha” kitabı, onun edebiyata ve sanata karşı durduğu yeri, o yerden bizim gördüğümüz Cahit Zarifoğlu’nun düşünsel dünyasına ışık tutuyor.

edebiyathaber.net (27 Haziran 2023)

Yorum yapın